Volkswagen odškodní další majitele naftových vozů, od některých vadné vozy vykoupí. Je jich 80 tisíc

decorative line

16. květen 2017

Volkswagen se ve čtvrtek dohodl na odškodnění majitelům naftových šestiválců. Vadné automobily od nich vykoupí, případně je opraví a poskytne finanční kompenzaci. Další desítky milionů dolarů musí automobilka zaplatit kvůli poškozování životního prostředí.####

\

Volkswagen se ve čtvrtek dohodl na dalším vyrovnání kvůli podvodům s emisemi. Po dvoulitrových naftových motorech dosáhl německý koncern shody při odškodnění asi 80 tisíců majitelů větších třílitrových šestiválců. Podobně jako v předchozím případě bude některým majitelům nabídnuto vykoupení vozu, ostatním bude vůz opraven a dostanou odškodnění.

\

Jeho výše se pohybuje mezi 7 až 16 tisíci dolary (asi 170 až 390 tisíc korun) a týká se pouze majitelů takzvané druhé generace třílitrových motorů TDI. Ty byly nabízeny v modelových letech 2013 až 2016 a vedle Volkswagenu Touareg se objevily také pod kapotami Porsche Cayenne a několika modelů Audi.

\

Tyto motory je podle Volkswagenu možné opravit tak, aby vyhověly emisním limitům a zároveň to nemělo vliv na funkčnost celého vozu. Naopak motory z takzvané první generace, což jsou vozy VW Touareg a Audi Q7 modelových let 2009 až 2012, opravit podle výrobce možné není, proto je vykoupí, případně ukončí leasingovou smlouvu. Existuje i možnost, že by se povedlo řešení najít, proto může majitel vozu zvolit možnost opravy a kompenzace. Podle všech indicií se ale nezdá příliš pravděpodobné, že by Volkswagen přišel na to, jak snížit emise těchto aut.

\

Celkově, tedy na odškodnění, opravy a výkup vozů, má Volkswagen připravenu sumu asi 1,2 miliardy dolarů. Pokud by v průběhu oprav druhé generace motorů došlo ke zjištění, že tyto opravy jsou neslučitelné s emisními standardy nebo funkčností vozu, dojde k vykoupení také těchto automobilů a celková suma na vyrovnání se zákazníky se navýší na zhruba 4,04 miliardy dolarů.

\

Dále musí Volkswagen zaplatit 225 milionů dolarů do fondu pro životní prostředí, který přispívá k nápravě škod, způsobených vypouštěním nadměrných emisí NOx naftovými motory. 25 milionů dolarů dají Němci Kalifornské radě pro čisté ovzduší na propagaci elektrických automobilů. Již dříve Volkswagen slíbil prodej tří nových elektromobilů a také rozvoj infrastruktury pro provoz bezemisních vozů v Kalifornii.

\

Zapletena byla i firma Bosch

\

Podle mluvčí automobilky Jeannine Ginivanové, citované agenturou Reuters, je vyrovnání pro Volkswagen mezníkem a znamená, že řešení je nyní dostupné pro všechny americké zákazníky. Připomeňme, že již loni Volkswagen přislíbil vydat částku 14,7 miliardy dolarů na kompenzace, opravy a výkup dvoulitrových naftových motorů, kterých je v USA přibližně 475 tisíc. Letos v dubnu pak soud potvrdil pokutu 2,8 miliardy dolarů od americké vlády a dalších 1,5 miliardy dolarů jako odškodnění v civilních žalobách a žalobách kvůli znečišťování životního prostředí. Celkově tak podle Reuters může v USA značka na urovnání sporu zaplatit až 25 miliard dolarů.

\

Spolu s Volkswagenem dostala ve čtvrtek u stejného soudu pokutu ve výši 327,5 milionu dolarů také firma Bosch za to, že se podílela na vývoji motorů s podvodným softwarem. "Jsme spokojení, že soud nakonec schválil tato vyrovnání. (…) Věříme, že vysoké odškodnění a kroky k opravě nebo odstranění vozidel s nadměrnými emisemi ze silnic mají pro spotřebitele vysokou hodnotu a činí společnosti Volkswagen a Bosch zodpovědné za porušení jejich důvěry," uvedla v prohlášení Elizabeth Cabraserová, hlavní právnička zastupující americké majitele poškozených vozidel.

\

Aféra, známá také jako Dieselgate, začala na podzim roku 2015, kdy Úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) zjistil, že naftové motory TDI v autech koncernu Volkswagen vypouštějí v běžném provozu více emisí NOx než při laboratorním měření. Do motoru byl nainstalován odpojovací software, který oklamal měřicí přístroje. Celkem jím bylo vybaveno po celém světě asi 11 milionů vozidel, včetně 1,2 milionu aut značky Škoda. Kromě Spojených států probíhají úpravy aut také v Evropě, tam ale zákazníci finanční kompenzaci k bezplatné úpravě motoru nedostávají.

\

Zdroj článku: www.byznys.ihned.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.