DieselGate: získejte odškodnění 220 000 Kč

Zjistěte, zda se týká emisní skandál i vašeho vozu. Registrujte se u společnosti Safe Diesel ještě dnes a chraňte své zájmy ve spolupráci s advokátní kanceláří BBH a dalšími silnými a uznávanými partnery.

Registrace nových nároků je v tuto chvíli ukončena. Pokud si chcete ověřit, zda byl Váš nárok z Emisní kauzy uplatněn, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 220 930 279 nebo na kontakt@safediesel.cz

Proč s námi

decorative line

Nenechte si líbit nefér jednání ze strany velkých korporací. Přestaňte mlčky tolerovat to, že k českým spotřebitelům nadnárodní korporace přistupuje jako k zákazníkům druhé kategorie. Přihlaste se o svá práva a spojte síly s námi
a špičkovou advokátní kanceláří BBH!

1

220 000 Kč

To je výše náhrady Vaší újmy, kterou budeme ve sporu vůči koncernu Volkswagen požadovat.

2

Náklady hradíme my

Uzavřete-li s námi smlouvy, hradíme veškeré náklady v souvislosti
s uplatněním Vašich nároků my.

3

Fér přístup

V případě neúspěchu ve sporu Vám nevzniká povinnost hradit žádné náklady a nehradíte žádné soudní poplatky.

Dieselgate, Diesel Gate

decorative line

Dieselgate: Americká Agentura pro ochranu životní prostředí (EPA) v září 2015 oznámila, že v automobilech koncernu Volkswagen objevila „zařízení“, které dokáže ovlivnit množství vypouštěných emisí. Daný software dokáže rozpoznat, že automobil prochází emisním testem, během kterého vypouštěné škodlivé látky automaticky sníží. Při běžné jízdě je u postižených automobilů množství těchto látek výrazně vyšší. V USA bylo toto zvýšení 10x až 40x větší, než bylo povolené množství emisí. Aféra je známá jako Diesel Gate. Sám Volkswagen se na svých internetových stránkách přiznal k použití výše uvedeného software a převzal plnou odpovědnost za emisní skandál DieselGate a úhradu veškerých nezbytných nákladů.

Zjistěte, zda se týka emisní skandál Diesel Gate i Vašeho vozu,

získejte odškodné až 220 000 Kč

Registrovat

Týká se emisní skandál Diesel Gate i Vašeho vozu?

decorative line

Automobily Škoda


r.v. 2009-2015

Dotčenými jsou automobily s motorem EA189 o obsahu 1,2l, 1,6l a 2,0l TDI a jsou homologované dle emisní normy Euro 5

 • Fabia II (2009-2014)
 • Octavia II (2009-2013)
 • Rapid (2011-2015)
 • Roomster (2009-2015)
 • Superb II (2009-2013)
 • Yeti (2009-2015)

Automobily Volkswagen


r.v. 2009-2015

 • Amarok (2009-2015)
 • Beetle(2009-2015)
 • Caddy
 • Golf (2009-2015)
 • Jetta (2009-2015)
 • Multivan (2009-2015)
 • Passat (2009-2015)
 • Polo (2009-2015)
 • Scirocco (2009-2015)
 • Sharan (2009-2015)
 • Tiguan (2009-2015)
 • Touareg
 • Touran (2009-2015)

Automobily Seat


r.v. 2009-2015

 • Alhambra 7N
 • Altea
 • Exeo 3R
 • Ibiza 6J
 • Leon 1P
 • Toledo NH

Automobily Audi


r.v. 2009-2015

 • A1 (2009-2015)
 • A3 (2009-2015)
 • A4 (2009-2015)
 • A5 (2009-2015)
 • A6 (2009-2015)
 • Q3 (2009-2015)
 • Q5 (2009-2015)
 • TT (2009-2015)
 • Fakta o Diesel Gate

  • V USA vyplatil Volkswagen v DieselGate majitelům dotčených vozů odškodné 5 100 až 10 000 dolarů. Majitelům také nabídl opravu či zpětný odkup jejich vozu.
  • V ČR za vás budeme požadovat odškodnění 220 000 Kč. Náklady nese společnost Safe Diesel, a to i v případě neúspěchu v soudním řízení.
  • V Evropě se odškodnění v aféře Diesel gate domáhají stovky tisíc poškozených spotřebitelů, jen v Německu čelí Volkswagen 300 000 žalob.
  • V Německu již koncern Volkswagen akceptoval pokutu ve výši 1 miliardy eur za emisní kauzu DieselGate a tím přijal svojí odpovědnost.

  Aktuality

  decorative line
  • 22.2.

   Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

  • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
  • 20.12.

   Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

  Napsali o nás

  decorative line

  Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem Diesel Gate, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu DieselGate uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Přečtěte si celé upozornění *

  Týká se emisní skandál Dieselgate i Vašeho vozu?
  Registrujte se!

  Ochrana osobních údajů


  Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

  Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

  Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

  Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

  a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

  b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

  c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


  V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.