Ministerstvo dopravy o aféře Dieselgate: Jen posíláme dopisy

decorative line

24. květen 2016

Zatímco první majitelé aut z koncernu VW, kterých se týká aféra Dieselgate, míří do servisů k úpravě softwaru, ministerstvo dopravy přibrzdilo. Alespoň co se příslibů týče. Jeho šéf Dan Ťok (ANO) v prosinci Blesku řekl, že by bylo férové, aby i čeští majitelé "cinknutých" motorů dostali nějaké odškodné. Těm v USA firma Volkswagen nabídla "na usmířenou" balíček v hodnotě několika desítek tisíc korun. A vypadalo to, že se Ťok chce u Škody Auto přimluvit za něco podobného – zákazník je přece stejně cenný všude. Nyní to mluvčí jeho ministerstva Tomáš Neřold vidí trochu jinak… ####

\

V deníku Blesk vyšel dne 24.5. rozhovor s mluvčím ministerstva dopravy Tomáš Neřoldem. Přinášíme úplný přepis tohoto rozhovoru, který se objevil na straně 14. 

\

Dostanou tedy řidiči v Česku nějaké odškodné?

\

„Pan ministr nikdy neslíbil, že by čeští řidiči byli odškodněni stejně jako v USA. Pouze zmiňoval, že by bylo jeho přání, aby čeští řidiči také dostali odškodnění. Není však v kompetenci ministerstva dopravy, potažmo ministra, aby výrobci takový postup nařídil. To je odpovědností koncernu VW."

\

Co se stane řidiči, který bude vyzván k úpravě softwaru, ale nebude to respektovat?

\

„Nestane se mu nic, servisní akce je dobrovolná. Věříme ale, že řidiči si tuto rychlou úpravu nechají provést, tak aby jejich vozidlo splňovalo parametry, podle nichž mělo být správně uvedeno na trh.“

\

Můžete skutečně zaručit, že oprava motoru nesníží jeho výkon a životnost, a naopak nezvýší spotřebu?

\

„Toto je opět otázka na koncern VW, ne na Ministerstvo dopravy, které prostřednictvím své organizace Centrum služeb pro silniční dopravu pouze rozesílá zvací dopisy. Technické řešení, kterým se motor uvede do správného stavu, neschvaluje české ministerstvo dopravy, ale úřady v Německu, Velké Británii a dalších zemích, které jsou odpovědné za homologaci vozidel z koncernu VW. (Pro většinu aut z koncernu je to německý úřad KBA, pro Škodu britská VCA). Když tyto úřady pro daný typ vozidla technické řešení schválí, může VW tato vozidla v rámci své, nikoliv státní, servisní akce svolat. České ministerstvo dopravy se nerozhodlo jít cestou povinné servisní akce. Má tedy nyní jen tu roli, že disponuje adresami majitelů dotčených vozidel a rozesílá jim informaci od VW."

\

V Německu už dostali peníze zpět

\

Německý soud podle deníku Bild poprvé rozhodl, že majitel vozu s motorem, který je schopen oklamat testy na množství zplodin, má nárok na vrácení plné kupní ceny. Mnichovský zemský soud tak dal zapravdu manželskému páru, který vlastní Seat Ibiza s dieselem 1,6. Prodejce aut, který musí peníze vyplatit, se může obrátit na koncern VW. Ten prý bude spolupracovat…

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.