Volkswagen dostal v USA další pokutu za falšování emisí. Některé diesely ale může znovu prodávat

decorative line

3. duben 2017

Server Ihned.cz informuje o tom, že německá automobilka Volkswagen v pátek oznámila, že ve Spojených státech přistoupí na další vyrovnání kvůli falšování emisí u naftových motorů.####

\

Kompenzaci si rozdělí desítka států americké unie. Celkem se jedná o 157,45 milionu dolarů (asi 3,96 miliardy korun) za porušení zákona na ochranu životního prostředí.

\

Největší podíl dostane podle dohody stát New York, konkrétně jde o více než 32,5 milionu dolarů. Eric T. Schneiderman, generální prokurátor New Yorku, prohlásil, že jde o největší pokutu za poškozování ovzduší, jakou kdy tento stát udělil.

\

Koncern v USA čelí mnohamiliardovým žalobám od úřadů, investorů i jednotlivých majitelů aut.

\

Součástí vyrovnání s deseti státy je i závazek, podle kterého koncern Volkswagen do roku 2020 ztrojnásobí nabídku elektromobilů. Aktuál­ně v USA prodává jen jeden. Stejný trest vyměřila Němcům již před časem Kalifornie. "Touto dohodou se Volkswagen vyhýbá dalším dlouhodobým a nákladným soudním sporům," uvedl koncern ve svém prohlášení.

\

Volkswagen si ale v minulých dnech připsal i jeden úspěch. Od Úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA), který celou kauzu kolem falšování emisí oxidu dusíku v reálném provozu v roce 2015 začal, dostal koncern povolení po úpravách hardwaru i odpojovacího softwaru prodávat naftová auta modelového roku 2015. Podle agentury Bloomberg se však jedná jen o asi 67 tisíc automobilů. Všechny vozy mají pod kapotou třetí generaci dvoulitrového dieselového motoru.

\

Ačkoliv se počet schválených vozů může zdát malý, pro Němce se jedná o důležitý krok k napravení vlastní reputace. Po zjištění problému s emisemi totiž koncern zastavil ve Spojených státech prodej veškerých nových i ojetých naftových automobilů.

\

Pro nové vozy toto omezení platí i nadále, Volkswagen neprodá jediný turbodiesel ani u aut modelového roku 2018. Aby značky zaujaly zákazníky toužící po výrazně nižších nákladech na provoz, zaměří se především na elektromobily. Teoreticky to také může znamenat konec naftových aut koncernu VW v USA.

\

I přes tento dílčí úspěch má Volkswagen s vyrovnáním po Dieselgate spíše starosti. Ve Spojených státech Němci přiznali vinu a oficiálně dostali od federální vlády pokutu ve výši 4,3 miliardy dolarů (zhruba 108,2 miliardy korun). Další dvě miliardy dolarů musí koncern během deseti let investovat do infrastruktury pro elektromobily. Tu mohou využívat i další výrobci.

\

Majitelům aut s vadnými motory byla nabídnuta úprava a dodatečná finanční kompenzace, případně možnost odkoupení vozu. Část z poškozených automobilů dokonce Volkswagen vykoupit musí, oprava u nich totiž není možná.

\

Zatímco v USA tak automobilka vyčíslila celkové náklady spojené s vypořádáním asi na 25 miliard dolarů (cca 629 miliard korun), v Evropě dojde pouze k úpravám motoru. To se nelíbí čtyřem Čechům, kteří podali na Volkswagen i Škodu žalobu a požadují odškodnění v celkové výši 510 tisíc korun. K nim se prostřednictvím jejich firmy Safe Diesel připojují i další nespokojení majitelé. V Česku se problém týká asi 165 tisíc automobilů.

\

Celkově má vadný motor TDI asi 11 milionů vozů značek Audi, Porsche, Seat, Škoda a Volkswagen.

\

Zdroj článku archiv.ihned.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.