Velká bitva o Diesel, Volkswagen a miliardy dolarů by se mohla brzy přesunout i do Česka

decorative line

8. duben 2016

Velká bitva o Diesel, Volkswagen a miliardy euro nebo dolarů by se mohla brzy přesunout i do Česka. Kauza s falšováním ekologických hodnot u dieselových motorů automobilů Volkswagen, která vypukla ve Spojených státech, se týká se celkem dva a půl milionu aut. A ve Spojených státech už běží soudní spory o odškodnění. Teď se vlna přesouvá do Evropy a má zasáhnout i Česko. ####

\

Motory Volkswagenu totiž byly i ve Škodovkách, teď se začnou svolávat vozy do servisů a opravovat. Ale jejich majitelé prý mohou mít právo na náhradu škody. A do čela boje za odškodnění pro klienty se postavila firma Safe Diesel a právní kancelář BBH. Její společník František Honsa je teď s námi ve studiu. Dobrý večer, dobrý den.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Dobrý večer.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
A my jenom připomeňme, že jsme chtěli mít i zástupce Škodovky, aby to bylo fér, ale ta tady zatím žádného zástupce nemá. A my Škodovce poskytneme prostor v nějakém příštím vysílání. Takže ještě jednou František Honsa, společník BBH. Proč to vlastně chcete dělat? Proč chcete zastupovat lidi, kteří by podle vás mohli dostat odškodnění za to, že mají dieselové motory, které jsou, lidově řečeno, cinknuté.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Tak, ještě jednou dobrý večer všem, kteří chtějí vědět víc. Já si myslím, že odpověď na to není nijak složitá. Protože já tohle to by chtěl dělat každý právník, který se zabývá náhradou škody. Vždyť přeci může jít o ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
A to je vaše specializace.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
To je třeba moje osobní specializace, naše firma se na to specializuje už patnáct let. Může jít přeci o největší odškodnění vůbec v dějinách českého soudnictví. Pokud nepočítáme řízení arbitrážní. Když si to vezmete, tak jenom v případě, že by skupina Volkswagen nabídla spotřebitelům, majitelům jejich produktů ten tisícidolarový bonus, který nabízí ve Spojených státech, tak by se jednalo o tři a půl miliardy korun. Nebo tři celé sedm miliardy korun. A to je třeba ve Spojených státech jenom začátek. To není ani kompenzace, nebo odškodnění, nebo cokoliv takového. To je jenom balíček důvěry, který má vrátit důvěru spotřebitelů ve skupinu Volkswagen.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Kolika lidí by se to mohlo týkat v České republice?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
V České republice by se to mohlo týkat podle oficiálních již mnohokrát zveřejňovaných údajů zhruba sto padesáti tisíc zákazníků s těmi vozy. Možná, vy jste říkal na začátku, že celkově ve světě je to dva a půl milionu. Já si myslím, že to je až jedenáct milionů automobilů. Je to to, co vlastně Volkswagen uváděl hned v tom září ústy pana Horna ve Spojených státech a poté ústy pana Winterkorna.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Čili u nás, ještě jednou, kolik to je?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
U nás je to sto padesát tisíc automobilů.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Sto padesát tisíc lidí. Vy jste tu kampaň začali teprv nedávno. Kolik lidí se vám přihlásilo, že by chtělo do toho s vámi jít?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Ta kampaň, zahájila společnost Safe Diesel, nikoliv naše advokátní kancelář. Nám se to samozřejmě velmi líbilo, to, že nás chtěli angažovat. Ačkoliv ta kampaň běží týden, tak podle našich informací je tam nyní stovky zájemců o spolupráci. Není to mnoho, ale ono to není mnoho také proto, protože se nedaří příliš ty informace těm spotřebitelům sdělit. Protože tady existuje samozřejmě velká úcta je skupině Volkswagen, kterou já sdílím, protože dělá skvělé produkty a dlouhá léta dělá skvělou práci. Nicméně v této situaci je dobře informovat spotřebitele i o tom, jaká mají práva.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Český rozhlas Plus to dělá. Co budete pro svoje klienty, nebo pro klienty Safe Diesel požadovat? Už to víte?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
To je krásná otázka. Nám pořád celou dobu vrtá hlavou, proč třeba skupina Volkswagen nenabídla českým klientům nebo evropským klientům to, co nabídla klientům ve Spojených státech. To znamená, pro začátek balíček důvěry ve výši tisíc dolarů, který ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
To je taková náplast na bolístku, to není jako to odškodnění. Nebo ano?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Není to to odškodnění, ale samozřejmě velice to zvyšuje důvěru těch zákazníků. Není to označeno jako kompenzace. V těch Spojených státech je to jenom projev slušnosti. Protože tam s tím je doprovodná informace, že jakkoliv se ti zákazníci nemusejí vzdávat svého jakéhokoliv nároku na další právní kompenzaci.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Čili dostanou tisíc dolarů, ale dál se mohou eventuelně soudit.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Dostanou tisíc dolarů, mohou se dále soudit. A je to jenom za to čekání. Všimněte si, že třeba komisařka Evropské komise pro vnitřní trh paní Bienkowská požádala a vyzvala Volkswagen k tomu, aby se choval k zákazníkům v Evropě stejně jako k zákazníkům ve Spojených státech. Že není jediný důvod k tomu, aby se k nim choval jinak. A Volkswagen řek, že zákazníci v Evropě na něco takového nebudou mít nárok, protože v Evropě je již jasné řešení, jak se, jak se ta situace bude ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Jaké?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
No, podle našeho názoru řešení jasné není.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Tak, pojďme se vrátit k tomu ale, co budete požadovat pro české zákazníky.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Tak, pro české zákazníky my budeme požadovat kompenzaci jejich nákladů a případných škod, které jim vzniknou v souvislosti s tím, že si budou muset nechat opravit ten problematický software v automobilech. V některých případech u těch motorů třeba 1,6 pravděpodobně nepůjde jenom o opravu softwaru.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
A ty škody tedy, nebude to nějaká, nějaká částka konkrétní, kterou budete chtít plošně pro každého?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Tak, Safe Diesel uvádí na svých stránkách to, že minimálně by měli dosáhnout všichni ty zákazníci na částku tisíc dolarů, což je to minimum.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Což je pětadvacet tisíc korun.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Což je pětadvacet tisíc korun, což je minimum, co se nabízí ve Spojených státech. Já si myslím, že ty škody můžou být i vyšší.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
O potenciální velké právní bitvě v České republice, o odškodnění pro klienty, kteří mají motory Volkswagen jsme mluvili s Františkem Honsou, společníkem kanceláře BBH, která zastupuje firmu Safe Diesel. Díky.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Děkuju za pozornost.

\

Autor: ČRo Plus

\

Zdroj

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.