Velká bitva o Diesel, Volkswagen a miliardy dolarů by se mohla brzy přesunout i do Česka

decorative line

8. duben 2016

Velká bitva o Diesel, Volkswagen a miliardy euro nebo dolarů by se mohla brzy přesunout i do Česka. Kauza s falšováním ekologických hodnot u dieselových motorů automobilů Volkswagen, která vypukla ve Spojených státech, se týká se celkem dva a půl milionu aut. A ve Spojených státech už běží soudní spory o odškodnění. Teď se vlna přesouvá do Evropy a má zasáhnout i Česko. ####

\

Motory Volkswagenu totiž byly i ve Škodovkách, teď se začnou svolávat vozy do servisů a opravovat. Ale jejich majitelé prý mohou mít právo na náhradu škody. A do čela boje za odškodnění pro klienty se postavila firma Safe Diesel a právní kancelář BBH. Její společník František Honsa je teď s námi ve studiu. Dobrý večer, dobrý den.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Dobrý večer.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
A my jenom připomeňme, že jsme chtěli mít i zástupce Škodovky, aby to bylo fér, ale ta tady zatím žádného zástupce nemá. A my Škodovce poskytneme prostor v nějakém příštím vysílání. Takže ještě jednou František Honsa, společník BBH. Proč to vlastně chcete dělat? Proč chcete zastupovat lidi, kteří by podle vás mohli dostat odškodnění za to, že mají dieselové motory, které jsou, lidově řečeno, cinknuté.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Tak, ještě jednou dobrý večer všem, kteří chtějí vědět víc. Já si myslím, že odpověď na to není nijak složitá. Protože já tohle to by chtěl dělat každý právník, který se zabývá náhradou škody. Vždyť přeci může jít o ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
A to je vaše specializace.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
To je třeba moje osobní specializace, naše firma se na to specializuje už patnáct let. Může jít přeci o největší odškodnění vůbec v dějinách českého soudnictví. Pokud nepočítáme řízení arbitrážní. Když si to vezmete, tak jenom v případě, že by skupina Volkswagen nabídla spotřebitelům, majitelům jejich produktů ten tisícidolarový bonus, který nabízí ve Spojených státech, tak by se jednalo o tři a půl miliardy korun. Nebo tři celé sedm miliardy korun. A to je třeba ve Spojených státech jenom začátek. To není ani kompenzace, nebo odškodnění, nebo cokoliv takového. To je jenom balíček důvěry, který má vrátit důvěru spotřebitelů ve skupinu Volkswagen.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Kolika lidí by se to mohlo týkat v České republice?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
V České republice by se to mohlo týkat podle oficiálních již mnohokrát zveřejňovaných údajů zhruba sto padesáti tisíc zákazníků s těmi vozy. Možná, vy jste říkal na začátku, že celkově ve světě je to dva a půl milionu. Já si myslím, že to je až jedenáct milionů automobilů. Je to to, co vlastně Volkswagen uváděl hned v tom září ústy pana Horna ve Spojených státech a poté ústy pana Winterkorna.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Čili u nás, ještě jednou, kolik to je?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
U nás je to sto padesát tisíc automobilů.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Sto padesát tisíc lidí. Vy jste tu kampaň začali teprv nedávno. Kolik lidí se vám přihlásilo, že by chtělo do toho s vámi jít?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Ta kampaň, zahájila společnost Safe Diesel, nikoliv naše advokátní kancelář. Nám se to samozřejmě velmi líbilo, to, že nás chtěli angažovat. Ačkoliv ta kampaň běží týden, tak podle našich informací je tam nyní stovky zájemců o spolupráci. Není to mnoho, ale ono to není mnoho také proto, protože se nedaří příliš ty informace těm spotřebitelům sdělit. Protože tady existuje samozřejmě velká úcta je skupině Volkswagen, kterou já sdílím, protože dělá skvělé produkty a dlouhá léta dělá skvělou práci. Nicméně v této situaci je dobře informovat spotřebitele i o tom, jaká mají práva.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Český rozhlas Plus to dělá. Co budete pro svoje klienty, nebo pro klienty Safe Diesel požadovat? Už to víte?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
To je krásná otázka. Nám pořád celou dobu vrtá hlavou, proč třeba skupina Volkswagen nenabídla českým klientům nebo evropským klientům to, co nabídla klientům ve Spojených státech. To znamená, pro začátek balíček důvěry ve výši tisíc dolarů, který ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
To je taková náplast na bolístku, to není jako to odškodnění. Nebo ano?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Není to to odškodnění, ale samozřejmě velice to zvyšuje důvěru těch zákazníků. Není to označeno jako kompenzace. V těch Spojených státech je to jenom projev slušnosti. Protože tam s tím je doprovodná informace, že jakkoliv se ti zákazníci nemusejí vzdávat svého jakéhokoliv nároku na další právní kompenzaci.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Čili dostanou tisíc dolarů, ale dál se mohou eventuelně soudit.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Dostanou tisíc dolarů, mohou se dále soudit. A je to jenom za to čekání. Všimněte si, že třeba komisařka Evropské komise pro vnitřní trh paní Bienkowská požádala a vyzvala Volkswagen k tomu, aby se choval k zákazníkům v Evropě stejně jako k zákazníkům ve Spojených státech. Že není jediný důvod k tomu, aby se k nim choval jinak. A Volkswagen řek, že zákazníci v Evropě na něco takového nebudou mít nárok, protože v Evropě je již jasné řešení, jak se, jak se ta situace bude ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Jaké?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
No, podle našeho názoru řešení jasné není.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Tak, pojďme se vrátit k tomu ale, co budete požadovat pro české zákazníky.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Tak, pro české zákazníky my budeme požadovat kompenzaci jejich nákladů a případných škod, které jim vzniknou v souvislosti s tím, že si budou muset nechat opravit ten problematický software v automobilech. V některých případech u těch motorů třeba 1,6 pravděpodobně nepůjde jenom o opravu softwaru.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
A ty škody tedy, nebude to nějaká, nějaká částka konkrétní, kterou budete chtít plošně pro každého?

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Tak, Safe Diesel uvádí na svých stránkách to, že minimálně by měli dosáhnout všichni ty zákazníci na částku tisíc dolarů, což je to minimum.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
Což je pětadvacet tisíc korun.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Což je pětadvacet tisíc korun, což je minimum, co se nabízí ve Spojených státech. Já si myslím, že ty škody můžou být i vyšší.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor
--------------------
O potenciální velké právní bitvě v České republice, o odškodnění pro klienty, kteří mají motory Volkswagen jsme mluvili s Františkem Honsou, společníkem kanceláře BBH, která zastupuje firmu Safe Diesel. Díky.

František HONSA, společník firmy BBH
--------------------
Děkuju za pozornost.

\

Autor: ČRo Plus

\

Zdroj

Aktuality

decorative line
 • 7.11.

  Porsche musí vykoupit auto z dieselgate a ještě zaplatí úroky

 • Jedná se o poměrně přelomový a přísný rozsudek. Automobilka totiž dle tohoto rozhodnutí soudu musí vzít zpět „cinknutý“ model Cayenne a navíc musí zaplatit odškodné a dokonce úroky, protože podle vyjádření soudu bylo auto vybaveno nepřípustným zařízením…

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


SAFE DIESEL s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04654846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 251543 (dále „SAFE DIESEL“), přistupuje k ochraně osobních údajů svých klientů a jiných dotčených fyzických osob jako k jedné ze svých priorit. Z tohoto důvodu SAFE DIESEL zavedla, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu jí zpracovávaných osobních údajů těchto osob (tzv. subjektů údajů). Součástí těchto opatření jsou tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), které shrnují základní informace o tom, jaké osobní údaje SAFE DIESEL v rámci své činnosti zpracovává, včetně informací o tom, pro jaké časové období a z jakého důvodu tak činí.

Tyto Zásady zároveň obsahují základní informace o právech, která subjektům údajů přiznává evropské nařízení GDPR1 a další související právní předpisy.

1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci činnosti SAFE DIESEL dochází ke zpracovávání následujících kategorií osobních údajů:

 1. identifikační údaje – například jméno a příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČ a číslo identifikačních dokladů;
 2. kontaktní údaje – například telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, jiné komunikační adresy nebo kontakty na sociálních sítích;
 3. údaje o vozidle – například VIN vozidla, které umožní ověřit, zda jde o vozidlo dotčené tzv. emisním skandálem Diesel Gate;
 4. údaje o poskytovaných službách – například specifikace činností prováděných v souvislosti s ochranou práv a vymáhání nároků subjektů údajů ze strany SAFE DIESEL; a
 5. údaje z komunikace mezi SAFE DIESEL a subjektem údajů – například údaje poskytnuté subjektem údajů v souvislosti se sjednáváním a plněním komisionářských smluv, které nespadají pod některou z výše uvedených kategorií.

2. ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A JINÉ OKOLNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou SAFE DIESEL vždy zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely, ke kterým jsou tyto osobní údaje potřebné. Ke zpracování osobních údajů dochází vždy na základě určitého zákonného důvodu a v jeho mezích.

SAFE DIESEL zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely a na základě uvedených zákonných důvodů:

 1. pro účely registrace u společnosti SAFE DIESEL (sjednávání či splnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. k plnění závazků z komisionářské smlouvy (sjednávání či splnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. k plnění právních povinností , například daňových (splnění právní povinnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a
 4. pro účely realizace oprávněného zájmu SAFE DIESEL , například v souvislosti s vymáháním svých pohledávek vůči subjektu údajů či předcházení možným podvodům (oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Veškeré osobní údaje jsou ze strany SAFE DIESEL zpracovávány právě pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází k jejich zpracování způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

SAFE DIESEL zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy. V případě zpracování osobních údajů souvisejícího s uzavřením a plněním komisionářské smlouvy jsou údaje konkrétně zpracovávány po dobu trvání komisionářské smlouvy.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu (je-li takový pro určitý účel udělen) je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SAFE DIESEL získává osobní údaje zejména od:

 1. subjektů údajů, např. v souvislosti s procesem registrace a uzavřením komisionářské smlouvy; a
 2. z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SAFE DIESELÍLENÍ S JINÝMI SPRÁVCI

Při své činnosti využívá SAFE DIESEL služeb odborných specializovaných subjektů, například marketingových agentur, dodavatelů IT služeb a jiných dodavatelů. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje pro SAFE DIESEL a výlučně v souladu s jejími pokyny. Těmito zpracovateli jsou zejména:

 1. BBH, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 11000, IČ: 26143119; a
 2. Cyber Fox,s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 25673360.

SAFE DIESEL předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR či soudů) nebo při ochraně svých práv (např. při vymáhání pohledávek). K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

SAFE DIESEL kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožňuje subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří zejména:

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

Podle článku 15 GDPR má subjekt údajů právo získat od SAFE DIESEL potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo k nim získat přístup.

V rámci práva na přístup k osobním údajům má subjekt údajů dále právo na informaci o (a) účelu zpracování osobních údajů, (b) kategorii dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, (d) plánované době uložení osobních údajů, (e) existenci práva požadovat od SAFE DIESEL opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), (g) zdroji osobních údajů a (h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, má subjekt údajů právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti o poskytnutí kopie bude mít SAFE DIESEL právo účtovat přiměřený poplatek na úhradu vzniklých nákladů.

Jestliže subjekt údajů požádá o přístup k osobním údajům a související informace elektronickou formou, budou mu poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu (.pdf, .doc, .xls), ledaže subjekt požádá o jejich poskytnutí v listinné podobě.

5.2. Právo na opravu

Dle článku 16 GDPR má subjekt údajů právo, aby SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má dle článku 17 GDPR právo na to, aby SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje a SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu tyto údaje vymaže, pokud (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti SAFE DIESEL, nebo (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Práva na výmaz se však nelze domáhat, je-li další zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků SAFE DIESEL a z dalších důvodů předvídaných GDPR.

5.4. Právo na omezení zpracování

Dle článku 18 GDPR má subjekt údajů právo žádat SAFE DIESEL, aby omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů považuje za protiprávní a žádá omezení zpracování, (c) SAFE DIESEL osobní údaje nadále nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nedošlo k jejímu vypořádání.

Pokud dojde k omezení zpracování, SAFE DIESEL nebude údaje dále zpracovávat (s výjimkou jejich uložení), ledaže by k tomu udělil subjekt údajů souhlas či by bylo takové zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.

O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů ze strany SAFE DIESEL předem informován.

5.5. Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

SAFE DIESEL v souladu s článkem 19 GDPR oznámí veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů jednotlivým příjemcům osobních údajů, jimž byly osobní údaje zpřístupněny. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. SAFE DIESEL o příjemcích subjekt údajů informuje, pokud o takovou informací požádá.

5.6. Právo na přenositelnost údajů

Dochází-li k automatizovanému zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů či v souvislosti se sjednáváním či plněním smlouvy, má subjekt údajů právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má dále právo tyto údaje předat jinému správci nebo požádat SAFE DIESEL, je-li to technicky proveditelné, aby je tomuto jinému správci sama předala přímo. Jestliže by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod jiných osob, SAFE DIESEL nebude moci žádosti o přenos údajů vyhovět.

5.7. Právo vznést námitku

Dle článku 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud jde o zpracování osobních údajů ze strany SAFE DIESEL pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (taková zpracování však SAFE DIESEL zásadně neprovádí), na základě oprávněných zájmů či pro účely přímého marketingu. Jestliže SAFE DIESEL neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou osobní údaje dále zpracovávány.

V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vč. profilování), nebudou ze strany SAFE DIESEL osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány bez ohledu na to, zda existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.

5.8. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Dle článku 22 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

SAFE DIESEL nečiní žádná rozhodnutí s právními účinky pro subjekt údajů výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování. Každé rozhodnutí SAFE DIESEL je zásadně činěno po posouzení k tomu příslušnou kvalifikovanou fyzickou osobou.

6. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů je možné SAFE DIESEL kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese dpo@safediesel.cz nebo písemně na adrese SAFE DIESEL s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se může subjekt údajů či jiná osoba obracet s jakýmikoliv žádostmi či podněty týkajícími se ochrany osobních údajů v SAFE DIESEL. V případě, že žádost či podnět bude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro vyřízení, bude SAFE DIESEL či pověřenec pro ochranu osobních údajů příslušnou osobu zpravidla kontaktovat a informovat o přijatém opatření. V opačném případě tuto osobu vyzve k doplnění žádosti či podnětu.

V případě potřeby může subjekt údajů kontaktovat SAFE DIESEL také na e-mailové adrese kontakt@safediesel.cz nebo telefonním čísle +420 220 930 279.

7. ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit se stížností na dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111.

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018.


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ GDPR“).