Rekapitulace emisního skandálu

decorative line

1. prosinec 2016

Časopis dTest ve svém aktuálním vydání rekapituluje emisní skandál. Jak píše, skandál, pro který se vžilo označení Dieselgate, odstartovala zpráva ze září minulého roku, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) obvinila automobilku Volkswagen ze záměrného obcházení zákonů. Ve svých vozech s dieselovými motory používala software, který dokázal poznat, kdy je vůz podrobován homologační zkoušce emisí CO2 a škodlivých látek. V tu chvíli změnil chování motoru tak, aby snížil hladinu vypouštěných škodlivin. EPA automobilce nařídila, že musí stáhnout do servisu půl miliónu aut s dieselovým motorem a jejich motory upravit. Zároveň uložila pokutu v celkové výši 18 miliard dolarů.

\

Kauzu záhy začalo řešit americké ministerstvo spravedlnosti a zahájilo vyšetřování případu. V lednu letošního roku pak podalo na automobilku civilní žalobu a začaly se hrnout hromadné žaloby občanů z několika amerických států.

\

Na dění v USA velmi rychle zareagovaly jiné státy, například Jižní Korea, Švýcarsko, Francie a další evropské státy, a pustily se do ověřování výrobci udávaných hodnot CO2 a škodlivin, především tedy oxidů dusíku. Právě ty byly předmětem vyšetřování v USA. Kontroly se však neomezily jen na VW, ale i další značky a výrobce vozidel. A jak se ukázalo, VW v tom nebyl sám. Obrovské rozdíly mezi hladinou vypouštěných škodlivin v laboratoři a na silnici byly zjištěny i u ostatních značek koncernu VW – Audi, Škoda, Seat a Porsche. Svým způsobem to nebylo velké překvapení, protože koncern používá ve svých vozech stejné motory...

\

Volkswagen musel zareagovat na mnoho podaných žalob v USA, aby uchránil čest automobilky, a přišel proto s velmi vstřícným přístupem k odškodnění majitelů postižených aut. Těm poslal nebo pošle odškodné ve výši pět až deset tisíc dolarů. Zároveň nabízí možnost vůz odkoupit zpět, nebo ho nechat opravit.

\

Jelikož v Americe se kauza týká necelého půl miliónu aut, Volkswagen si může dovolit podobný přístup, byť ho bude stát stovky miliard korun. Celosvětově však jde o 11 miliónů vozidel, z toho zhruba 8,5 miliónu v Evropě a to už by mohlo VW citelně zasáhnout...

\

Některé státy se však s touto situací nesmířily a pustily se s gigantem do boje. Největším úspěchem na evropské půdě je zatím rozhodnutí italského antimonopolního úřadu, který Volkswagenu uložil maximální možnou výši pokuty pět miliónů eur. Italskému úřadu tento úspěch umožnila mimořádně příznivá národní legislativa, která mimo jiné umožňuje postihy za prohřešky, které již netrvají. Je to sice určitý dílčí úspěch, ale porovnáme-li výši pokuty s čistým ziskem automobilky v loňském roce ve výši 2,1 miliardy eur, je to směšná částka.

\

Automobilka z aféry Dieselgate ale zřejmě ani v Evropě bez větších problémů a ztrát nevyjde. V Německu byly totiž podány tisíce žalob ze stran investorů kvůli ztrátám na kapitálových trzích. Celková výše požadovaných odškodnění je podle agentury Bloomberg téměř 11 miliard eur. Nechme se tedy překvapit, jaký bude výsledek těchto žalob.

\

Také Evropská komise se snaží dosáhnout stejných podmínek pro vyrovnání zákazníků v Evropě a vyzývá automobilku k jejich odškodnění. Ta však tento přístup odmítá. Podle jejích zástupců by odškodňování bylo příliš nákladné a prý stačí, že vozidla na vlastní náklady opraví. Eurokomisařka Věra Jourová dále Volkswagen viní z klamání spotřebitelů. Automobilka toto pochopitelně odmítá.

\

Celý článek si můžete přečíst na webu dTestu

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.