Půl roku od vypuknutí aféry Volkswagenu: Otazníků přibývá a ani Škoda neví, kdy bude auta svolávat

decorative line

21. březen 2016

Turbodiesely Volkswagenu s typovým označením EA 189 připravené pro plnění emisní normy Euro 5 budou v servisech upraveny. Zatím se ovšem neví jak a kdy, protože příslušné homologační instituce zatím některá řešení navržené výrobcem neschválily.  ####

\

Už vloni v srpnu tehdejší šéf značky Volkswagen Herbert Diess a člen představenstva společnosti zodpovídající za nákupy Francisco Javier Garcia Sanz údajně věděli, že do naftových aut Volkswagenu ve Spojených státech byl instalován nelegální software a že je firma ohrožena pokutou převyšující 20 miliard dolarů.

\

Tato informace německého týdeníku Spiegel byla zveřejněna půl roku poté, co americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) loňského 18. září obvinila Volkswagen, že u vozů s naftovými motory používal software umožňující při testování skrývat vysoce nadlimitní hodnoty toxických oxidů dusíku. Volkswagen pak přiznal, že v celém světě software instaloval do zhruba 11 milionů aut, včetně asi 1,2 milionu vozů Škoda Auto.

\

Bývalý šéf koncernu Martin Winterkorn o tom měl údajně vědět ještě o více než rok dříve.

\

Volkswagen po vypuknutí aféry informoval, že auta zákazníků v Evropě bude možné většinou jednoduše upravit díky nahrání nového softwaru do řídící jednotky. V případě motorů 1,6 TDI plánoval přidat do sacího systému speciální mřížku pro usměrnění proudu vzduchu v motoru.

\

Jenže zdá se, že ani evropské homologační agentury, kterými jsou pro Volkswagen v Německu KBA a například pro Škodu ve Velké Británii VCA, nejsou zatím zcela přesvědčeny, že motory po úpravě již bezezbytku splní emisní limity žádané normou  Euro 5.

\

Konkrétně úpravy zhruba půl milionu automobilů typu Passat v Německu jsou odloženy nejméně na přelom dubna a května.

\

V případě Škodovky také není nikdo schopen zatím říci, kdy majitelé dotčených vozů dostanou zvací dopisy k návštěvě servisů. Přitom ministerstvo dopravy ještě nedávno hovořilo o konci března jako začátku akce v České republice.

\

Na Volkswagen mezitím dopadají další finanční rány. Téměř 300 velkých investorů z celého světa podalo v polovině března žalobu na koncern Volkswagenu kvůli údajnému porušení povinnosti vůči kapitálovým trhům v souvislosti se skandálem s manipulací emisí. Akcionáři se před severoněmeckým soudem domáhají náhrady škody ve výši 3,256 miliardy eur (88 miliard Kč). Uvedla to podle agentury Reuters právnická kancelář, která žalující zastupuje.

\

Řešení skandálu v USA je také v nedohlednu. Volkswagen proto "obětoval" generálního ředitel americké divize německé automobilky Volkswagen Michaela Horna (54). Nezískal si totiž důvěru amerických vyšetřovacích orgánů v tom smyslu, že je schopen zajistit, aby auta po opravě ani v provozu nevypouštěla více emisí oxidu dusíku, než výrobce deklaruje v technických údajích. Technická opatření navržená pro Evropu totiž v této zemi vzhledem k rozdílným normám nemůžou stačit ani náhodou.

\

Přestože Volkswagen v Evropě stále s obrovským náskokem zůstává v oblasti prodeje nových aut číslem jedna, i zde se již aféra projevila. Aut s logem VW se během ledna a února prodalo jen nepatrně více než v prvních dvou měsících loňského roku, zatímco celý trh roste výrazně a daří se například i značkám Audi a Škoda. V tuzemsku během ledna a února dokonce značka zaznamenala oproti stejnému období roku 2015 dvanáctiprocentní pokles v registracích nových aut.

\

Co říci k této problematice už podle zjištění Hospodářských novin mají také prodejci ojetých aut. Největší česká síť autobazarů AAA Auto totiž zlevňuje vozy značek koncernu Volkswagen s „šidícími“ naftovými motory. Důvodem není to, že by o ně přestali stát Češi, ale to, že je v tuzemských bazarech přestávají kupovat zákazníci z Německa.

\

„Kvůli poklesu zájmu ze zahraničí jsme snížili ceny naftových Volkswagenů Passat a Golf o pět až deset procent. Drobný pokles nastal i u Škody Octavia druhé generace,“ popisuje provozní šéf AAA Auto Petr Vaněček.

\

Autor: Radek Pecák

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.