Na kolik Volkswagen přijde emisní skandál Dieselgate? Největší evropská automobilka snad konečně vyloží karty

decorative line

28. duben 2016

Volkswagen ve Wolfsburgu odhalí podrobnosti o svém hospodaření za uplynulý rok. Zveřejnit by měl, nakolik ji přijde emisní skandál, který propukl loni v září v USA. Hovoří se o sedmnácti obviněných manažerech na různých stupních firemní hierarchie. ####

\

Koncern Volkswagen ve čtvrtek ve Wolfsburgu zveřejní podrobnosti o svém hospodaření za uplynulý rok, kdy spadl do účetní ztráty. V obsáhlé finanční zprávě by také měl konečně říci, nakolik ho asi přijde emisní skandál, který propukl loni v září v USA. Čeká se také zpráva o průběhu vyšetřování celé aféry, která vážně poškodila pověst automobilky. Padnou konečně konkrétní jména viníků? To ani den před výroční konferencí není známo. Hovoří se o sedmnácti obviněných manažerech na různých stupních firemní hierarchie. Ví se pouze, že mezi nimi není žádný člen představenstva.

\

Na tyto a další informace netrpělivě čekají veřejnost, akcionáři, zaměstnanci, ale také obchodní partneři koncernu. Chtějí mít konečně jasno, jak na tom největší evropská automobilka skutečně je a co hodlá dále podniknout, aby si napravila pověst a mohla dále růst. O tom, že by měla "pobít"japonskou Toyotu a stát se nejen největším, ale také nejziskovějším výrobcem aut na světě, se ovšem nyní ve Wolfsburgu nemluví. Šéf automobilky Matthias Müller má opravdu jiné starosti. Nejen se skandálem, ale také finanční slabou kmenovou značkou Volkswagen.

\

Zaměstnanci "chtějí být na svém"

\

A k tomu Müllera ještě "zlobí" vlivné koncernové odbory, které jsou členy svazu IG Metall. Právě nyní na vedení požadují, aby tarifní mzdy v šesti západoněmeckých závodech, kde celkem pracuje kolem 120 tisíc lidí, stouply tarifní mzdy o pět procent. Jde o vůbec nejrozsáhlejší mzdové vyjednávání v německé ekonomice. Rozhovory vedené během Hannoverského strojírenského veletrhu však ztroskotala a mají být obnoveny druhého května.

\

"Je to opravdu tvrdé," konstatuje personální šéf kmenové značky Volkswagen Martin Rosik. Podle něj by odbory měly projevit "mzdovou zdrženlivost", neboť finanční situace největší evropské automobilky je napjatá. Akcionáři VW, kteří si loni přišli na více než 11 miliard eur čistého, se musejí za loňský rok smířit se ztrátou skoro 1,4 miliardy eur.

\

Auta jdou v některých regionech světa, na které koncern v minulosti hodně spoléhal, špatně na odbyt, hlavně v Rusku a Jižní Americe. Navíc, klasickým automobilkám na globálním trhu stále důrazněji konkurují firmy ze sektoru IT, především výrobci softwaru. "Musíme také investovat hodně peněz do digitalizace a elektromobility. Mzdový růst, který odbory požadují, si prostě nemůžeme dovolit,"argumentuje Rosik.

\

Ale podle Hartuta Meineho, odborářského vyjednavače za svaz IG Metall, si zaměstnanci požadované peníze zaslouží. "Lidé u montážních linek, v lakovnách, ale i v kancelářích s žádnými emisemi nemanipulovali. Proč by nyní měli na skandál doplácet?"ptá se Meine. Mnozí zaměstnanci koncernu se zlobí a ptají se, jak je možné, že vedení automobilky, které se léta dařilo skvěle (jenom za období 2013 – 2014 čistý zisk přesáhl 20 miliard eur), nyní argumentuje špatnou finanční situací?

\

Nemocný a finančně slabý? Nikoli

\

"Koncern měl koncem roku 2015 volnou hotovost 28 miliard eur. Ztráta vykázaná za uplynulý rok je pouze účetní, způsobená tím, že vedení se rozhodlo zdvojnásobit finanční rezervu na krytí nákladů spojených se skandálem,"píše v listu Braunschweiger Zeitung Christian Pöhling. Další čtenáři tohoto listu se podivují nad, tím, že pro představenstvo jsou jedním z klíčových témat bonusy. Pokud by na tom podnik by opravdu špatně, nepřipadalo by přece vůbec v úvahu. 

\

To, že emisní skandál pověst Volkswagenu skutečně poškodil, ukazuje pořadí německých firem podle jejich přitažlivosti pro absolventy škol. Z více než 37 tisíc dotázaných studentů by chtělo pro značku VW pracovat 8,3 procenta, takže v žebříčku obliby spadla na osmé místo, když loni byla pátá. Mezi studenty ekonomie je dokonce až dvanáctá. Podle průzkumu, jehož výsledky ve středu přinesl list Handelsblatt, jednoznačně vede automobilka BMW, do které by chtěla nastoupit přibližně sedmina dotázaných. Ale hned druhá je dcera Volkswagenu Audi a třetí Mercedes Benz.

\

Autor: Václav Lavička

\

Zdroj

\

 

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.