Ministr dopravy o kauze Dieselgate: Obecně platí, že VW udělá to, co mu zákazníci umožní

decorative line

3. červen 2016

Ministr dopravy Dan Ťok v chatu deníku Blesk odpovídal hned na několik dotazů, které se týkaly takzvaného emisního skandálu. Mimo jiné v chatu napsal, že zasažené vozy nejsou v souladu s homologací a že VW jistě auta upraví tak, aby vyhovovala zákonu. Přečtěte si všechny odpovědi ministra z chatu na dotazy ohledně emisního skandálu. ####

\

Dobrý den, níže uvádíte, že VW auto upraví tak, aby vyhovovalo zákonu, to tedy znamená, že automobily opatřené podvodným SW nejsou v souladu se zákony? Děkuji za odpověď. Jaroslav Novák
Nejsou v souladu s homologací.

\

Domníváte se, že by majitelé vozidel postižených kauzou Dieselgate měli mít právo vrátit vozidlo, jak v kauze Dieselgate nedávno rozhodl německý okresní soud? Nespokojený spotřebitel
Otázku vracení výrobků řeší naše zákony a je potřeba posoudit, jak moc toto vadí provozu vozidla a jeho používání. Fakt, kolik lidí se zúčastní svolávacích akcí, ukazuje na to, že to Čechům nevadí.

\

Uvažujete o zřízení státního orgánu, který by měl pravomoc svolat povinnou svolávací akci (obdobu německého KBA)? Bohumil
To není otázka státního orgánu, ale právní úpravy v Německu. My takovou úpravu nezvažujeme a pravděpodobně by nám ani neprošla parlamentem.

\

Jak bude koncern VW kompenzovat náklady Centra služeb pro silniční dopravu (příspěvková organizace MD), které kvůli koncernu VW vynaloží na svolávací akce z peněz daňových poplatníků? Bohumil
Bude je kompenzovat plně.

\

Zvažujete do budoucna změnu české legislativy, aby bylo možné v případech jako je kauza Dieselgate realizovat povinné svolávací akce? Dan Dlouhý
Nezvažujeme, chceme předcházet tomu, aby takové věci vůbec vznikaly.

\

Nedomníváte se, že odmítnutím kompenzace evropským zákazníkům koncern VW zneužívá skutečnosti, že v České republice nemají tradici hromadné žaloby? Martin Kadlec
Koncern VW dělá to, co mu umožňuje právní řád Evropy a České republiky. V ČR to není otázka tradice, ale že máme jiný systém práva než v USA, který je striktnější.

\

Pane ministře, mám na vás 2 otázky: 1. Má český majitel vozu s cinknutým motorem z koncernu VW šanci na získání stejně vysokého odškodného jako americký majitel stejného vozu? 2. Jak spolupracujete s orgány EU na ochranu podvedených majitelů aut s cinknutým motorem v České republice. Děkuji za vaše odpovědi. Vladimír
Dobrý den, 1. obávám se, že to není díky jiným právním systémům možné. Obecně platí, že VW udělá to, co mu zákazníci umožní. 2. Ano spolupracujeme, zejména se státními organizacemi z Německa a Velké Británie.

Pane ministře, koupila jsem si zhruba před rokem v autobazaru auto VW Passat, které má deklarovaný podvodný SW. Budu moci auto vrátit dotčenému autobazaru za plnou kupní cenu? Paní Blanka
To asi bohužel nepůjde. Zkuste to probrat se servisem. Nicméně Vám určitě VW auto upraví tak, aby vyhovovalo zákonu.

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.