Jména po nás zatím nechtějte. Volkswagen se dál topí v dieselgate, přiznal jeho šéf

decorative line

29. duben 2016

Volkswagen zveřejnil výsledky svého hospodaření za uplynulý rok, kdy spadl do účetní ztráty. Koncernový šéf Matthias Müller při očekávaném vystoupení mnoho nového neřekl. Zopakoval, že je mu líto, co se stalo, a že nechce nic zakrývat. Volkswagen by byl stále výrazně ziskový, kdyby se nepřipravoval na budoucí náklady emisního skandálu. ####

\

Wolfsburg – Volkswagen bude ještě dlouho zatížen emisním skandálem. "Koncern bez pochyb stále stojí před velkou výzvou, vyšetřování skandálu pokračuje," řekl šéf Volkswagenu Matthias Müller na bilanční tiskové konferenci ve Wolfsburgu. "Nenecháme tuto krizi, aby nás zpomalila, naopak šlapeme na plyn," dodal zároveň bojovně.

\

Očekávané vystoupení nepřineslo výraznější překvapení, Müller se hned na úvod omluvil zákazníkům, které Volkswagen svým chováním zklamal. "S manipulativním softwarem byly překročeny přípustné hranice. To nás nyní velmi upřímně mrzí," zahájil svůj projev muž, který se do čela koncernu posunul po propuknutí emisního skandálu z pozice šéfa automobilky Porsche, koncernové dcery.

\

Firma, pod kterou spadá i mladoboleslavská Škoda, by nebýt emisního skandálu měla loni celkem standardní rok. Prodala v něm 9,9 milionu aut, a byla tak dvojkou za Toyotou. Letos v prvním čtvrtletí se přitom opět vrátila na první místo globálního trhu. Na prodejích se tak skandál výrazně neprojevuje, i když meziroční výsledek prodejů v roce 2015 klesl zhruba o dvě procenta.

\

Projevil se ale v hospodářském výsledku za rok 2015. Volkswagen loni hospodařil s čistou ztrátou 1,6 miliardy eur (přes 43 miliard korun). V roce 2014 přitom vydělal téměř 11 miliard eur. Ztráta zhruba půldruhé miliardy eur je výsledkem účetní operace, kdy se vedení rozhodlo zdvojnásobit rezervu, ze které se budou financovat náklady spojené s důsledky skandálu.

\

Naštvaní jsou zejména investoři, Volkswagen totiž hodlá za loňský rok vyplatit dividendu 0,11 eura na kmenovou akcii. Za rok 2014 přitom akcionáři obdrželi 4,80 eura na akcii.

\

Samotná dieselgate se projevila náklady 16,2 miliardy eur, to je zhruba 440 miliard korun. Z toho 7,8 miliardy připadá na opravy motorů, sedm miliard na právní rizika, tedy i pokuty, a 1,4 miliardy na další možné škody.

\

Provozní zisk bez těchto mimořádných nákladů dosáhl 12,8 miliardy eur. K němu přispěla výrazně i Škoda, kterou Müller ve své řeči pochválil. "Před pár lety by nikdo nevěřil, že Škoda koncernu přispěje více než 900 milionů eur," řekl.

\

Automobilka rovněž oznámila, že vyplatí dvanácti současným a bývalým členům správní rady 63,24 milionu eur (1,7 miliardy korun) za rok 2015, kdy vykázala rekordní ztrátu. Firma zrušila část bonusů, doplatí je však později v případě, že budou splněna určitá kritéria výkonu, včetně oživení cen akcií, napsala agentura Reuters.

\

Vyšetřování toho, jak se mohlo stát, že obří automobilový koncern podváděl a obcházel měření emisí, tedy stále pokračuje. Müller opět požádal o porozumění. Ujišťoval, že koncern nic neskrývá a chce se dozvědět, jak k podvodům vůbec mohlo dojít. A také zajistit, aby se to neopakovalo. "Nechtějte na nás nyní ještě konkrétní jména," dodal.

\

Opravy motorů teprve začnou. Firma uznává, že má zpoždění a že přišly nečekané komplikace. Právě dnes získal Volkswagen povolení začít opravovat Volkswageny Golf, řekl Müller. Oprava dotčených vozů bude podle něj nejdůležitějším úkolem firmy, dokud nebude opraven poslední vůz.

\

Müller rovněž oznámil, že Volkswagen představí nový elektrický vůz a zřídí novou firmu zaměřenou na operace, jako je sdílení aut. Elektrické vozy se mají stát novým charakteristickým znakem Volkswagenu a do roku 2020 chce automobilka 20 nových modelů.

\

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) loni v září Volkswagen obvinila, že do vozů s naftovým motorem instaloval software umožňující při testování skrývat vysoce nadlimitní hodnoty toxických oxidů dusíku. Volkswagen pak přiznal, že software instaloval po celém světě do zhruba 11 milionů naftových aut včetně asi 1,2 milionu vozů Škoda Auto.

\

Autor: Jiří Hovorka, ČTK

\

Zdroj

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.