Dieselgate dopadá na ojeté vozy koncernu VW. Němci je přestávají skupovat z českých bazarů

decorative line

20. březen 2016

Autobazar AAA Auto vozy s šidícími motory zlevňuje. Ani po půlroce nezačal koncern VW s opravami vozů se špatnými emisemi. České autobazary exportují, pomáhá jim slabá koruna. ####

\

Největší česká síť autobazarů AAA Auto zlevňuje vozy značek koncernu Volkswagen s "šidícími" naftovými motory. Důvodem není to, že by o ně Češi přestali stát, ale fakt, že je v tuzemských bazarech přestávají kupovat zákazníci z Německa.

\

"Kvůli poklesu zájmu ze zahraničí jsme snížili ceny naftových Volkswagenů Passat a Golf o pět až deset procent. Drobný pokles nastal i u Škody Octavia druhé generace," popisuje provozní šéf AAA Auto Petr Vaněček.

\

Poptávka z Německa je pro české bazary v poslední době poměrně důležitá. U vozů koncernu VW ale s aférou Dieselgate, která začala před půl rokem, citelně ochabla.

\

"České zákazníky emise vozů prakticky nezajímají, ty německé ale ano," říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová.

\

V Německu klesl prodej naftových aut a Volkswagen tam ztrácí podíl na trhu. Dopad to má i na ojetiny. Tamní zákazníci nemají důvěru k vozům s motory, které více znečišťují životní prostředí a dosud nebyly opraveny.

\

Nyní je proto v tamních bazarech zánovních naftových passatů, golfů či octavií nadbytek. Němci o ně sice zájem zcela neztratili, není už ale takový, aby bylo třeba vozy dovážet.

\

Dovoz do ČR se nevyplatí
Ojetiny se z Česka začaly ve velkém vyvážet po intervencích ČNB 2. listopadu 2013, které je pro zákazníky ze západní Evropy výrazně zlevnily. Do té doby to bylo naopak − výhodnější bylo, když Češi kupovali ojetá auta na Západě.

\

Německé autobazary začaly sledovat české nabídky a atraktivní vozy vykoupily dříve, než se stihl ozvat český zákazník. Týká se to i firemních flotil, kterým končil leasing. Češi, kteří právě na takové vozy čekali, tak často končí s prázdnou. Z českých autobazarů se tak stali velcí exportéři.

\

Konkrétní čísla nejsou k dispozici. V oficiálních statistikách figurují i zcela nová auta, která někteří dealeři v Česku pouze přihlásí do provozu kvůli vylepšení statistik a následně je exportují. U skutečných ojetin ale podle odhadů zamíří za hranice desítky až stovky aut týdně a jde přitom hlavně o mladší a méně ojeté vozy. Na toto odbytiště si české bazary rychle zvykly.

\

Naopak dovoz zánovních aut ze západní Evropy se prakticky zastavil. Vyplatí se pouze u starších vozů vyrobených i před více než 10 lety. O ty už v Evropě i kvůli vysokým ekologickým daním nestojí, a jsou tam proto levnější.

\

"Dovážet ojetiny do Česka se nyní nemůže vyplatit, pokud to auto nemá nějaký problém," je přesvědčena Topolová z AAA Auto. Zatímco francouzské či korejské vozy se dál vyvážejí ve velkém, ty z koncernu Volkswagen nikoli. Tato auta nyní musí častěji počkat na svého zákazníka z Česka nebo z dalších zemí, kde Volkswagenu podvod s emisemi zákazníci nezazlívají. Nižší poptávka ze Západu by se proto mohla více projevit v tuzemských cenách, jak dokládá příklad AAA.

\

Dvojka na českém trhu s ojetými vozy Auto Esa zatím zůstává v klidu. Zástupci společnosti tvrdí, že Dieselgate se na cenách dotčených vozů neprojevila. Potvrzují ale, že přebytek těchto aut na německém trhu znát je. Firma však vyváží méně aut než AAA. Podle šéfa strategie Auto Esa Pavla Foltýna pomáhá ceny udržovat i to, že Škoda na českém trhu v posledních měsících postupně zdražuje svá nová auta.

\

Opravy stále nezačaly

\

Čechům podle prodejců ojetin nevadí, že si kupují vůz s motorem, který při emisních testech podváděl, a že dosud není opraven. Naopak Němci raději vyčkávají, až Volkswagen vozy opraví. Po celém světě je přitom 11 milionů vozů, které čekají na opravy, ty však zatím ani nezačaly.

\

Ceny ojetin jsou pro Volkswagen i Škodu Auto důležitou součástí jejich byznysu. Firmy sledují, za kolik bude možné vůz po několika letech používání prodat. Pokud by cena ojetin těchto značek klesala, automobilka by musela zlevnit své nové vozy nebo se smířit s tím, že část zákazníků přejde ke konkurenci. Riziko takového scénáře ale mírní fakt, že nové vozy koncernu již emise plní i bez podvodů.

\

Autor: Roman Šitner

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.