Členské země i Brusel v aféře Dieselgate zklamaly. Europarlament doporučuje odškodnění i lepší testy

decorative line

21. duben 2017

Server EurActiv.cz píše, že Evropská komise byla v aféře s podváděním v emisních testech nedůsledná a členské země se staraly o zájmy národních automobilek víc než o zdraví lidí. Shodli se na tom poslanci Evropského parlamentu, kteří hlasovali o závěrečné zprávě speciálního vyšetřovacího výboru k aféře Dieselgate. Po automobilkách, jež ovlivňovaly měření škodlivin z motorů aut, žádají odškodnění zákazníků. Vyzývají navíc k rychlému zavedení nových testovacích procedur, které budou životní prostředí chránit lépe.####

\

Členské země EU ani Evropská komise nedokázaly správně zakročit proti výrobcům aut, kteří podváděli při emisních testech.

\

Shodli se na tom členové speciálního výboru Evropského parlamentu, který vyšetřoval aféru známou pod pojmem Dieselgate.

\

Zabránit podobným kauzám by podle europoslanců do budoucna mělo sloučení kompetencí do rukou jednoho člena Evropské komise a zejména pak nový způsob testování.

\

Takzvaná Dieselgate vypukla před rokem a půl, když americká Agentura pro životní prostředí obvinila koncern Volkswagen, že do svých dieselových vozů montuje speciální software ovlivňující měření škodlivých oxidů dusíku. Stín následně padl i na další výrobce aut.

\

„Uplatňování evropských norem bylo velmi, velmi slabé,“ shrnul závěry vyšetřování nizozemský liberální europoslanec Gerben-Jan Gerbrandy, který za vypracování zprávy zodpovídal. „Členské státy se víc staraly o zájmy národních automobilek než o zdraví svých občanů a čistotu ovzduší.“

\

Vyšetřovací komise pracovala na případu více než rok. Vyslechla několik desítek osob včetně expertů, zástupců automobilek a bývalých i současných evropských komisařů.

\

 

\

"Mechanismus byl veřejným tajemstvím už před vypuknutím aféry, podobná zařízení proto byla zakázána. Orgány zodpovědné za kontrolu ale podle vyšetřovací komise zanedbaly svoji práci."

\

Nově navrhovaná opatření by podle české europoslankyně Dity Charanzové (ANO) měla podvádění ze strany automobilek do budoucna zamezit.

\

„Veškerá příprava návrhu legislativy, týkající se oblasti kvality ovzduší a emisí by měla být zařazena do portfolia jednoho komisaře a generálního ředitelství,“ uvedla například česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která byla členkou vyšetřovacího výboru rovněž.

\

Výrobci zapletení do aféry Dieselgate do svých aut nechávali montovat takzvaná „odpojovací zařízení“, která dokázala rozpoznat, že probíhá emisní testování, a dočasně převést motor do nižšího výkonu. Tak se dočasně snížila produkce výfukových plynů a zplodin. Ve skutečném provozu na silnici jich přitom vznikalo daleko víc.

\

Tento mechanismus byl veřejným tajemstvím už před vypuknutím aféry, podobná zařízení proto byla zakázána. Orgány zodpovědné za kontrolu – ať už na národní nebo evropské úrovni – ale podle vyšetřovací komise zanedbaly svoji práci, když neprověřovaly podezření na porušování pravidel.

\

Testování v reálných podmínkách

\

Zamezit výrobcům v podvádění by měl pomoci nový způsob testování, který se v EU začne zavádět už v září letošního roku.

\

EU dosud využívala systém laboratorních testů známý pod zkratkou NEDC (Nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Ukázalo se však, že podmínky NEDC dostatečně nereflektují skutečný objem emisí, který automobil produkuje při reálné jízdě.

\

„Například dieselové automobily mohou v reálném provozu vypouštět násobně víc oxidů dusíku než při testech ve specializovaných centrech,” říká Charanzová.

\

V několika vlnách tak proto od letoška nastoupí nová laboratorní procedura WLTP (Celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a také nové testování probíhající v reálných podmínkách (tzv. Real Driving Emissions – RDE).

\

V rámci tohoto cyklu má testování probíhat na skutečných silnicích a měřit emise při náhodném zrychlování a zpomalování. Také laboratorní WLTP má zaručit, testování bude lépe odpovídat podmínkám reálné jízdy. Bude například možné posuzovat individuální vlastnosti aut s volitelným vybavením nebo lépe reflektovat jízdu ve vyšších rychlostech.

\

„Právní předpisy EU týkající se emisí při reálném provozu by měly být přijaty co nejdříve včetně testování, které pokrývá širokou škálu podmínek při samotné jízdě, ale také s nepředvídatelnými variantami, jak odhalit nezákonná odpojovací zařízení,“ říká europoslankyně Sehnalová.

\

Automobilový průmysl dlouhodobě vyzývá k tomu, aby byla příprava na vstup obou testovacích systémů v platnost byla dobře koordinovaná.

\

Výrobci budou muset jednak zajistit, že jejich automobily budou novým testům vyhovovat z technického hlediska, ale změny zároveň přinesou potřebu nových homologací a registrací nebo změny v daňové oblasti. To znamená také zvýšenou administrativní zátěž pro národní schvalovací orgány, upozorňuje Evropská asociace výrobců automobilů ACEA.

\

Některé důležité části legislativy přitom stále čekají na schválení.

\

 

\

Kdo odškodní zákazníky?

\

Europoslanci také minulý týden přijali pozici k přepracovaným pravidlům pro schvalování nových typů aut. Větší pozornost se má v Unii do budoucna věnovat technickým zkušebnám a standardům, podle kterých mají ověřovat a certifikovat vozidla nebo jejich součásti.

\

Pokud se při kontrole ukáže, že některé zkušebny uplatňují pravidla příliš laxně, bude jim moci být odebrána akreditace k provádění zkoušek.

\

"Finanční odškodnění není podle evropské komisařky pro ochranu spotřebitelů Věry Jourové příliš pravděpodobné."

\

Evropský parlament se také shodl, že výrobci automobilů, kteří při emisních testech podváděli, by měli odškodnit poškozené zákazníky.

\

„Komise by měla navrhnout pravidla pro kolektivní odškodnění v rámci harmonizovaného systému EU a k posílení ochrany spotřebitele,“ říká Sehnalová. „Nevidím důvod, proč by vůči nim mělo být postupováno jinak než vůči spotřebitelům z USA,“ souhlasí Charanzová.

\

Ve Spojených státech už totiž Volkswagen loni v létě přistoupil na to, že za urovnání vládních a spotřebitelských žalob, které souvisejí s Dieselgate, zaplatí více než 15 miliard dolarů.

\

Podle evropské komisařky pro ochranu spotřebitelů Věry Jourové něco takového není v EU příliš pravděpodobné.

\

„Vždy jsem chtěla jít cestou nefinančního bonusu. Nejsem soud, abych definovala, jak vysoká je výše škody,“ říká v nedávném rozhovoru pro server EurActiv.cz.

\

„Doporučovala jsem gentlemanské gesto, kterým by mohlo být opětovné natočení garanční lhůty, aby byl motor jako nový. Aby se v případě, že by opravený motor vykazoval nějaké negativní efekty na výkon a spotřebu, mohl spotřebitel v rámci prodloužené garanční lhůty lépe domoci nápravy,“ dodává.

\

Zdroj článku: euractiv.cz

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.