Členské země i Brusel v aféře Dieselgate zklamaly. Europarlament doporučuje odškodnění i lepší testy

decorative line

21. duben 2017

Server EurActiv.cz píše, že Evropská komise byla v aféře s podváděním v emisních testech nedůsledná a členské země se staraly o zájmy národních automobilek víc než o zdraví lidí. Shodli se na tom poslanci Evropského parlamentu, kteří hlasovali o závěrečné zprávě speciálního vyšetřovacího výboru k aféře Dieselgate. Po automobilkách, jež ovlivňovaly měření škodlivin z motorů aut, žádají odškodnění zákazníků. Vyzývají navíc k rychlému zavedení nových testovacích procedur, které budou životní prostředí chránit lépe.####

\

Členské země EU ani Evropská komise nedokázaly správně zakročit proti výrobcům aut, kteří podváděli při emisních testech.

\

Shodli se na tom členové speciálního výboru Evropského parlamentu, který vyšetřoval aféru známou pod pojmem Dieselgate.

\

Zabránit podobným kauzám by podle europoslanců do budoucna mělo sloučení kompetencí do rukou jednoho člena Evropské komise a zejména pak nový způsob testování.

\

Takzvaná Dieselgate vypukla před rokem a půl, když americká Agentura pro životní prostředí obvinila koncern Volkswagen, že do svých dieselových vozů montuje speciální software ovlivňující měření škodlivých oxidů dusíku. Stín následně padl i na další výrobce aut.

\

„Uplatňování evropských norem bylo velmi, velmi slabé,“ shrnul závěry vyšetřování nizozemský liberální europoslanec Gerben-Jan Gerbrandy, který za vypracování zprávy zodpovídal. „Členské státy se víc staraly o zájmy národních automobilek než o zdraví svých občanů a čistotu ovzduší.“

\

Vyšetřovací komise pracovala na případu více než rok. Vyslechla několik desítek osob včetně expertů, zástupců automobilek a bývalých i současných evropských komisařů.

\

 

\

"Mechanismus byl veřejným tajemstvím už před vypuknutím aféry, podobná zařízení proto byla zakázána. Orgány zodpovědné za kontrolu ale podle vyšetřovací komise zanedbaly svoji práci."

\

Nově navrhovaná opatření by podle české europoslankyně Dity Charanzové (ANO) měla podvádění ze strany automobilek do budoucna zamezit.

\

„Veškerá příprava návrhu legislativy, týkající se oblasti kvality ovzduší a emisí by měla být zařazena do portfolia jednoho komisaře a generálního ředitelství,“ uvedla například česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která byla členkou vyšetřovacího výboru rovněž.

\

Výrobci zapletení do aféry Dieselgate do svých aut nechávali montovat takzvaná „odpojovací zařízení“, která dokázala rozpoznat, že probíhá emisní testování, a dočasně převést motor do nižšího výkonu. Tak se dočasně snížila produkce výfukových plynů a zplodin. Ve skutečném provozu na silnici jich přitom vznikalo daleko víc.

\

Tento mechanismus byl veřejným tajemstvím už před vypuknutím aféry, podobná zařízení proto byla zakázána. Orgány zodpovědné za kontrolu – ať už na národní nebo evropské úrovni – ale podle vyšetřovací komise zanedbaly svoji práci, když neprověřovaly podezření na porušování pravidel.

\

Testování v reálných podmínkách

\

Zamezit výrobcům v podvádění by měl pomoci nový způsob testování, který se v EU začne zavádět už v září letošního roku.

\

EU dosud využívala systém laboratorních testů známý pod zkratkou NEDC (Nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Ukázalo se však, že podmínky NEDC dostatečně nereflektují skutečný objem emisí, který automobil produkuje při reálné jízdě.

\

„Například dieselové automobily mohou v reálném provozu vypouštět násobně víc oxidů dusíku než při testech ve specializovaných centrech,” říká Charanzová.

\

V několika vlnách tak proto od letoška nastoupí nová laboratorní procedura WLTP (Celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a také nové testování probíhající v reálných podmínkách (tzv. Real Driving Emissions – RDE).

\

V rámci tohoto cyklu má testování probíhat na skutečných silnicích a měřit emise při náhodném zrychlování a zpomalování. Také laboratorní WLTP má zaručit, testování bude lépe odpovídat podmínkám reálné jízdy. Bude například možné posuzovat individuální vlastnosti aut s volitelným vybavením nebo lépe reflektovat jízdu ve vyšších rychlostech.

\

„Právní předpisy EU týkající se emisí při reálném provozu by měly být přijaty co nejdříve včetně testování, které pokrývá širokou škálu podmínek při samotné jízdě, ale také s nepředvídatelnými variantami, jak odhalit nezákonná odpojovací zařízení,“ říká europoslankyně Sehnalová.

\

Automobilový průmysl dlouhodobě vyzývá k tomu, aby byla příprava na vstup obou testovacích systémů v platnost byla dobře koordinovaná.

\

Výrobci budou muset jednak zajistit, že jejich automobily budou novým testům vyhovovat z technického hlediska, ale změny zároveň přinesou potřebu nových homologací a registrací nebo změny v daňové oblasti. To znamená také zvýšenou administrativní zátěž pro národní schvalovací orgány, upozorňuje Evropská asociace výrobců automobilů ACEA.

\

Některé důležité části legislativy přitom stále čekají na schválení.

\

 

\

Kdo odškodní zákazníky?

\

Europoslanci také minulý týden přijali pozici k přepracovaným pravidlům pro schvalování nových typů aut. Větší pozornost se má v Unii do budoucna věnovat technickým zkušebnám a standardům, podle kterých mají ověřovat a certifikovat vozidla nebo jejich součásti.

\

Pokud se při kontrole ukáže, že některé zkušebny uplatňují pravidla příliš laxně, bude jim moci být odebrána akreditace k provádění zkoušek.

\

"Finanční odškodnění není podle evropské komisařky pro ochranu spotřebitelů Věry Jourové příliš pravděpodobné."

\

Evropský parlament se také shodl, že výrobci automobilů, kteří při emisních testech podváděli, by měli odškodnit poškozené zákazníky.

\

„Komise by měla navrhnout pravidla pro kolektivní odškodnění v rámci harmonizovaného systému EU a k posílení ochrany spotřebitele,“ říká Sehnalová. „Nevidím důvod, proč by vůči nim mělo být postupováno jinak než vůči spotřebitelům z USA,“ souhlasí Charanzová.

\

Ve Spojených státech už totiž Volkswagen loni v létě přistoupil na to, že za urovnání vládních a spotřebitelských žalob, které souvisejí s Dieselgate, zaplatí více než 15 miliard dolarů.

\

Podle evropské komisařky pro ochranu spotřebitelů Věry Jourové něco takového není v EU příliš pravděpodobné.

\

„Vždy jsem chtěla jít cestou nefinančního bonusu. Nejsem soud, abych definovala, jak vysoká je výše škody,“ říká v nedávném rozhovoru pro server EurActiv.cz.

\

„Doporučovala jsem gentlemanské gesto, kterým by mohlo být opětovné natočení garanční lhůty, aby byl motor jako nový. Aby se v případě, že by opravený motor vykazoval nějaké negativní efekty na výkon a spotřebu, mohl spotřebitel v rámci prodloužené garanční lhůty lépe domoci nápravy,“ dodává.

\

Zdroj článku: euractiv.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.