VW má dvojí metr na klienty. V USA zaplatí vysoké odškodné, v Česku zatím nenabídl ani korunu

decorative line

22. duben 2016

Volkswagen dospěl v USA k rámcové dohodě o řešení skandálu. Každý z Američanů vlastnících vůz s podvodným softwarem má nárok na odškodné pět tisíc dolarů. Koncern jim také nabízí zpětný odkup vozidla. ####

\

Zatímco v USA se automobilka Volkswagen intenzivně snaží odškodnit zákazníky dotčené emisní kauzou Dieselgate, v Evropě, a tedy i v Česku, firma dosud nic konkrétního nenabídla. Tuzemští majitelé 150 tisíc aut z německého koncernu, pod nějž patří i česká Škoda Auto, zatím nedostali ani korunu bolestného za to, že firma montovala do naftových motorů program na falšování emisí.

\

Naproti tomu každý Američan podle nejnovější dohody ze čtvrtka dostane pět tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 120 tisíc korun).

\

Navíc mu automobilka VW, která si na odškodnění vyčlenila přes 10 miliard dolarů, tedy okolo čtvrt bilionu korun, nabídla zpětný odkup vozů. Jde o 600 tisíc aut.

\

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto se k rozdílnému přístupu ke klientům v zámoří a v Evropě odmítá vyjadřovat, protože v USA se její vozy neprodávají.

\

"Obecně však lze říci, že situace ve Spojených státech a v EU je z mnoha důvodů odlišná. Je proto pochopitelné, že postup dotčených výrobců se bude v USA a v EU lišit," řekl mluvčí automobilky Vítězslav Pelc.

\

Právníci už dříve vysvětlovali, že největší rozdíl je v odlišném přístupu úřadů: ty americké oproti evropským na firmu víc tlačí. Společnosti se navíc obávají hromadných žalob, které mají v USA tradici. Americké soudy už jich ostatně evidují tisíce. Za české klienty už je tam podal i tuzemský advokát David Kuboň. V Česku zatím podle informací ze Škody Auto žádná žaloba nepadla.

\

Češi zatím vyčkávají, co dál. Automobilka VW ani její dceřiná Škoda dosud neřekly, kdy je svolají do servisu na úpravu šidicího programu. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) sice v minulosti několikrát řekl, že svolávací servisní akce odstartuje počátkem jara, jenže vlastníkům dotčených aut dosud žádné pozvánky nepřišly.

\

Škoda Auto uvedla, že na organizaci servisní akce ještě pracuje. "Dosud však nebyla ukončena jednání s příslušnými úřady nezbytná pro zahájení akce," sdělil mluvčí Pelc.

\

Jaká konkrétní razítka schází, neupřesnil.

\

Zřejmě ale půjde zejména o schválení od homologačního úřadu, který sídlí ve Velké Británii a vydává Škodě povolení pro celý evropský trh.

\

Navíc za zbrzděním mohou stát i nečekané potíže, které se nedávno objevily po servisních zásazích v Německu.

\

Když tam mechanici pozměnili software řídicí jednotky motorů u některých typů VW nebo Škody Superb, zvýšila se u těchto vozů spotřeba paliva a zhoršila dynamika.

\

Problémy nahrávají kritikům, kteří tvrdí, že dobrovolně do servisu přijede mizivé procento majitelů právě kvůli obavám ze zhoršení parametrů. Ministr Ťok už dříve pro HN řekl, že bude od Škodovky chtít, aby klienty do servisu na bezplatnou prohlídku nalákala na bonus, například výměnu oleje zdarma. Donutit ji k tomu nemůže.

\

Automobilka dotazy na lákadlo tají. Prý bude "příjemné".

\

Aféra, která se týká 11 milionů vozů po celém světě, vypukla loni v září. Podvody odhalily americké úřady. VW vyměnil vedení a začal výrazně šetřit.

\

Problémy mají i další automobilky. Čerstvý skandál řeší japonská značka Mitsubishi, jejíž zaměstnanci manipulovali s testy spotřeby paliva. Aféra okamžitě srazila hodnotu firemních akcií o třetinu. Francouzský Renault zase letos začal přeměřovat emise u patnácti tisíc nových naftových vozů. Testy ukázaly, že správně nefunguje filtrace zplodin.

\

Autor: Vojtěch Blažek, Petr Koděra

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.