Úprava TDI kvůli Dieselgate klade větší nároky na motor, může zničit drahý EGR

decorative line

2. březen 2017

Existuje případe, kdy EGR selhal 100 km po nahrání nového softwaru. Není jediný a VW to připouští, tak proč tvrdí, že úprava je neškodná?####

\

Modifikace podvodných dieselů značky Volkswagen, tedy těch postižených aférou Dieselgate, mohou být pro motory škodlivé. Nasvědčují tomu zkušenosti několika německých zákazníků VW, jejichž dieselové vozy nedlouho po úpravě hlásily poruchu ventilu recirkulace výfukových plynů, běžně označovaného jako EGR (Exhaust Gas Recirculation), příp. v němčině AGR (Abgasrückführung).

\

Otázku, co udělá úprava softwaru v reakci na Dieselgate s motory 2,0 TDI EA 189, si již dříve kladl německý autoklub ADAC. Zjistil mírně zvýšenou spotřebu a snížení emisí oxidů dusíku. Mise splněna, chtělo by se říci, zejména když Volkswagen už v té době tvrdil, že úprava nebude mít žádný negativní vliv. Jenže už tehdy bylo otázkou, jaké dopady bude mít modifikace z dlouhodobého hlediska. A na odpověď možná nebudeme muset čekat zase tak dlouho.

\

Nedávno jsme ostatně psali o tom ,že ač je účast na svolávací akci v Německu povinná pod hrozbou „vyhazovu” od tamní inkarnace STK, bavorská policie odmítá do servisu přistavit pět stovek svých hlídkových Passatů se vznětovými motory. To samozřejmě vyvolává otázky, jestli jí nejsou známy nějaké informace, které jinak veřejnost nemá.

\

Princip úpravy je v tom, že EGR propouští do sání více výfukových plynů. Tím je do spalovacích komor nasáto méně čerstvého vzduchu a tím i méně kyslíku, což znamená nižší teplotu spalování a s tím i menší objem emisí oxidů dusíku. Jenže to také znamená větší množství sazí, pevných částic. To představuje jednak větší nároky na filtry DPF, ale zejména to, že se ventil EGR rychleji zanáší.

\

Na rozdíl od filtru pevných částic ale EGR nemá žádný mechanismus samočištění, takže může selhat a může být potřeba ho vyměnit. Jeho ceny se pohybují mezi 19 - 46 tisíc Kč podle typu auta, takže nejde o žádnou legraci. A Auto Bild v této souvislosti zmiňuje příklad Helgy Adler, kterou tenhle problém potkal u devítiletého Eosu. Náklady na výměnu EGR byly 1 100 eur, tedy necelých 30 tisíc korun. A je obzvlášť děsivé, že ventil EGR údajně selhal po 100 kilometrech ujetých od aktualizace softwaru.

\

Samozřejmě, po devíti letech provozu byl EGR dost pravděpodobně „načatý”, tedy že v něm už nějaké usazeniny sazí byly. Pokud nicméně Volkswagen věděl o tom, že „oprava” Dieselgate bude znamenat zvýšené nároky na EGR - a soudíme, že jen těžko o tom mohl nevědět - očekávali bychom, že preventivní vyčistění EGR bude součástí servisního zákroku.

\

Düsseldorfský právník Tobias Ulbrich uvádí, že jen do jeho kanceláře přišlo na 50 zákazníků Volkswagenu se stejným problémem - poruchou EGR záhy po přehrání softwaru. Helga Adler se od Volkswagenu dočkala příslibu náhrady nákladů na výměnu EGR po dvou týdnech od chvíle, kdy spolu s Ulbrichem automobilku kontaktovala.

\

Volkswagen připouští, že se takové věci dějí, nicméně hovoří o ojedinělých případech, kdy byl s EGR podobný problém po aktualizaci softwaru. Snaží se držet tyto informace mimo veřejnou známost a jednotlivé případy řeší individuálně. Na konkrétní otázky ohledně zanášení EGR ale VW neodpovídá. Jestli zvažuje přidání preventivního čištění EGR k přehrání softwaru, nevíme a pravděpodobně se to ani nedozvíme.

\

Nezbývá než znovu doporučit do servisu kvůli přehrání softwaru raději nejezdit, alespoň prozatím. A zeptat se vás, našich čtenářů - jistě mezi vámi jsou tací, kteří si nechali do svého dieselového vozu koncernu Volkswagen nahrát nový software - máte problémy s ventilem EGR? Vypaluje se filtr pevných částic častěji než dříve? Podělte se o zkušenosti v komentářích.

\

Zdroj článku www.autoforum.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.