Účet pro Volkswagen roste. Dalších 1,2 miliardy dolarů dá kvůli emisím prodejcům

decorative line

25. leden 2017

Americký oblastní soud schválil plošné urovnání mezi německou automobilkou Volkswagen a prodejci ve Spojených státech. Kvůli emisnímu skandálu jim bude muset vyplatit 1,2 miliardy dolarů (30,2 miliardy korun). Peníze si rozdělí 650 prodejců.####

\

Americký soud dal za pravdu obchodníkům ve Spojených státech, kteří si stěžovali, že emisní skandál Volkswagenu poškodil značku a způsobil jim pokles prodeje. Soudce Charles Breyer označil urovnání za spravedlivé, přiměřené a odpovídající. Prodejci získají v přepočtu 30 miliard korun, v průměru tak každý dostane téměř 50 milionů korun.

\

„Je to obrovská částka, protože představuje značnou kapitálovou položku v rozpočtu každého jednotlivého dealera. V první řadě by jim to mělo uhradit náklady, které v souvislosti s kauzou museli vynaložit. Za druhé by jim to mělo umožnit investovat do svých showroomů, tak aby napravili a vylepšili svoji pověst po této kauze,“ uvedl šéfredaktor Automakers Erich Handl.

\

Kromě hotovostní platby zahrnuje dohoda také další nabídky, celková hodnota urovnání je tak více než 1,6 miliardy dolarů (zhruba přes čtyřicet miliard). Zahrnuje také nabídku provizí a pobídky k prodeji, napsala agentura Reuters.

\

Vůbec největší pokuta pro automobilku v USA

\

Volkswagen se dohodl s americkou vládou před dvěma týdny, že kvůli emisnímu skandálu zaplatí zhruba 110 miliard korun. Jde vůbec o největší pokutu, jakou kdy americká vláda některé automobilce vyměřila.

\

„Statisíce aut, které Volkswagen prodával v USA, vypouštěly do naší atmosféry nezákonné limity oxidů dusíku, a to až 40krát více, než bylo povoleno federálním zákonem. Navíc byly tyto vozy vybaveny softwarem, který skutečné množství znečišťujících látek během testování maskoval,“ shrnula aféru americká ministryně spravedlnosti Loretta Lynchová.

\

Vyrovnáním s americkou vládou ale problémy Volkswagenu zdaleka nekončí. Podle Handla čeká automobilku například vyrovnání se soukromými investory a akcionáři ve Spojených státech. „Což je to nejhorší, protože urovnání se státní správou a dealery je v podstatě proti tomu jednoduchá a jednorázová věc,“ upozornil Handl.

\

Automobilka navíc musí řešit spory i mimo Spojené státy. Například minulý týden s ním kvůli nepravdivým údajům o emisích zahájili řízení také v Polsku. A stejný problém řeší Volkswagen i v některých asijských státech.

\

Celý článek najdete zde www.ceskatelevize.cz

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.