První Češi se rozhodli podat žalobu kvůli Dieselgate

decorative line

9. únor 2017

Proč Američané dostali odškodnění - a my ne? Seznam zjistil, že brzy podají žalobu kvůli falšování emisí i Češi.####

\

Někdejší manažer Vladimír Neuman nejdřív několik měsíců jenom se zájmem sledoval, jak světem hýbe skandál s falšováním emisí v autech z koncernu Volkswagen. Přesněji to, jak úřady ve Spojených státech předloni falšování odhalily a hned rozjely vyšetřování. A jak na americké soudy zamířily žaloby tisíců řidičů, kteří chtěli odškodnění.

\

I v Česku jezdí skoro 150 tisíc aut s motory, do nichž byl nahrán nelegální software, a tak třiašedesátiletého podnikatele a bývalého manažera napadlo, proč se něco takového neděje i tady.

\

„Řekněme, že mě z poloviny celá ta aféra štve. Hlavně to, jak ji nikdo u nás na rozdíl od Ameriky vlastně neřeší..." říká Vladimír Neuman. „A z druhé poloviny je to velmi dobrá obchodní příležitost,“ přiznává.

\

Už koncem roku 2015 proto založil eseróčko Safe Diesel, které dalo dohromady stovky majitelů aut se zfalšovaným softwarem. A teď je chce zastupovat před soudem - v rámci žaloby na odškodnění, kterou během několika týdnů společně podají proti Škodě Auto a jejímu mateřskému koncernu Volkswagen.

\

Na právní záležitosti si přitom najal těžkou váhu v oboru - advokátní kancelář BBH, která pracuje pro nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, společnost ČEZ nebo pro skupinu miliardáře Karla Komárka.

\

Podobné žaloby, kterou Vladimír Neuman s právníky připravuje, už podali advokáti i ve Velké Británii nebo v Německu.

\

Když vyhrají, tak vydělají

\

Pokud Safe Diesel se žalobou uspěje, vezme si od řidičů určité procento z vysouzeného odškodného. Kolik, to zatím Neuman tají. „Nechtěl bych teď o procentech mluvit. Objeví se to následně, až podáme žalobu," vysvětluje.

\

Vladimír Neuman se do roku 1989 živil jako stavební inženýr, pak přesedlal na ekonomické poradenství a pracoval i třeba jako obchodní ředitel v technologické společnosti Eltodo.

\

Ale říká, že „odškodňovací“ kauzy dlouhodobě sleduje. Prý kvůli bratrovi, který byl společníkem v advokátní kanceláři Michaela Wittiho v Mnichově. Právníka, který na přelomu tisíciletí dokázal přesvědčit německé podniky, aby vyplatily peníze lidem nuceně nasazeným za války na otrocké práce.

\

„Zatím to vypadá, že v porovnání s USA jsou Češi - a Evropané vůbec - zákazníci druhé kategorie,“ tvrdí Neuman s odkazem na aktuální vývoj kauzy Dieselgate za mořem.

\

Už na podzim tam federální soud schválil dohodu, podle níž dostanou majitelé postižených vozů od Volkswagenu odškodnění. A koncern také jejich automobily vykoupí. Majitelé by měli obdržet až 10 tisíc dolarů, tedy zhruba 260 tisíc korun.

\

Jen na vykoupení dvoulitrových motorů a zaplacení různých pokut státu Volkswagen vynaloží 14,7 miliardy dolarů.

\

Podobné odškodnění, jaké dostali řidiči v Americe, by si advokát František Honsa z kanceláře BBH představoval i pro Čechy. „Teď by nebylo úplně seriózní říkat částky. Ale pro orientaci je dobré podívat se právě do Spojených států," vysvětluje Honsa.

\

Škoda: Není důvod odškodňovat

\

Nejvíc modelů mezi vozy s nelegálním softwarem má v Česku domácí automobilka Škoda Auto, dceřiná firma společnosti Volkswagen.

\

Míní však, že k odškodňování není důvod.

\

Zákazníkům se podle ní žádná újma nestala. Zhruba třetina lidí (majitelů aut s dvoulitrovými motory) už zamířila do servisu, kde jim počítačový program odstranili. Majitelé těch ostatních o objemu 1,6 zatím na svolávací akci čekají.

\

Řidiče to nestojí ani čas, ani se po zásahu nezmění spotřeba nebo výkon motoru. Software se totiž zapínal pouze v laboratorních podmínkách při testovacím měření emisí.

\

„Většina majitelů spojuje účast na servisní akci, po dohodě se servisním partnerem, s plánovanou pravidelnou inspekcí nebo jiným servisním úkonem, jako je například přezutí sezónních pneumatik, výměna oleje a podobně. K dnešnímu dni nám nejsou známy žádné aktivity ze strany českých zákazníků vůči soudům, které by směřovaly k uplatnění nároků na odškodnění. Dotčené vozy lze bez omezení před i po provedení technických opatření používat, proto dle našeho názoru není k takovým krokům žádný důvod," říká Vítězslav Pelc, mluvčí Škodovky.

\

A stejně odpovídá i Volkswagen. V Americe jsou podle koncernu jiné přísnější emisní normy. Takže požadavky kladené na technologie dieselových motorů tam jsou celkově náročnější. Což se projevuje i tím, že technická řešení pro auta z Dieselgate jsou nákladnější.

\

„Jsme nadále toho názoru, že pro úhrady odškodnění a pro žaloby zákazníků, které s tím souvisejí, neexistuje v jiných částech světa právní základ. Všechna vozidla, kterých se tato záležitost týká, jsou po technické stránce bezpečná a provozuschopná. Mohou být bez omezení používána v silničním provozu a také být nadále prodávána. Disponují náležitými schváleními," prohlásil Jan Klíma, mluvčí Porsche Česká republika, které zastupuje v tuzemsku značku Volkswagen.

\

 Kupte si zpátky yetiho, nařídil soud

\

Společnost Safe Diesel je naopak přesvědčena, že má v rukou dost argumentů pro odškodnění. Například i eurokomisařka pro spravedlnost a spotřebitele Věra Jourová v minulosti uvedla, že Volkswagen porušil spotřebitelské zákony. A že využije „všech prostředků", aby Evropanům zajistila odškodnění.

\

Naději vidí Safe Diesel také v lednovém rozsudku soudu v německém Hildesheimu. Ten Volkswagenu - zatím nepravomocně - nařídil vykoupit v konkrétním případě jednoho majitele jeho vůz Škoda Yeti. S tím, že šlo ze strany Volkswagenu o jasné obcházení pravidel.

\

Na druhou stranu je však pravda, že jiné soudy v Německu takové odškodnění už dříve nepřiznaly.

\

Celý článek najdete zde www.seznam.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.