První Češi se rozhodli podat žalobu kvůli Dieselgate

decorative line

9. únor 2017

Proč Američané dostali odškodnění - a my ne? Seznam zjistil, že brzy podají žalobu kvůli falšování emisí i Češi.####

\

Někdejší manažer Vladimír Neuman nejdřív několik měsíců jenom se zájmem sledoval, jak světem hýbe skandál s falšováním emisí v autech z koncernu Volkswagen. Přesněji to, jak úřady ve Spojených státech předloni falšování odhalily a hned rozjely vyšetřování. A jak na americké soudy zamířily žaloby tisíců řidičů, kteří chtěli odškodnění.

\

I v Česku jezdí skoro 150 tisíc aut s motory, do nichž byl nahrán nelegální software, a tak třiašedesátiletého podnikatele a bývalého manažera napadlo, proč se něco takového neděje i tady.

\

„Řekněme, že mě z poloviny celá ta aféra štve. Hlavně to, jak ji nikdo u nás na rozdíl od Ameriky vlastně neřeší..." říká Vladimír Neuman. „A z druhé poloviny je to velmi dobrá obchodní příležitost,“ přiznává.

\

Už koncem roku 2015 proto založil eseróčko Safe Diesel, které dalo dohromady stovky majitelů aut se zfalšovaným softwarem. A teď je chce zastupovat před soudem - v rámci žaloby na odškodnění, kterou během několika týdnů společně podají proti Škodě Auto a jejímu mateřskému koncernu Volkswagen.

\

Na právní záležitosti si přitom najal těžkou váhu v oboru - advokátní kancelář BBH, která pracuje pro nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, společnost ČEZ nebo pro skupinu miliardáře Karla Komárka.

\

Podobné žaloby, kterou Vladimír Neuman s právníky připravuje, už podali advokáti i ve Velké Británii nebo v Německu.

\

Když vyhrají, tak vydělají

\

Pokud Safe Diesel se žalobou uspěje, vezme si od řidičů určité procento z vysouzeného odškodného. Kolik, to zatím Neuman tají. „Nechtěl bych teď o procentech mluvit. Objeví se to následně, až podáme žalobu," vysvětluje.

\

Vladimír Neuman se do roku 1989 živil jako stavební inženýr, pak přesedlal na ekonomické poradenství a pracoval i třeba jako obchodní ředitel v technologické společnosti Eltodo.

\

Ale říká, že „odškodňovací“ kauzy dlouhodobě sleduje. Prý kvůli bratrovi, který byl společníkem v advokátní kanceláři Michaela Wittiho v Mnichově. Právníka, který na přelomu tisíciletí dokázal přesvědčit německé podniky, aby vyplatily peníze lidem nuceně nasazeným za války na otrocké práce.

\

„Zatím to vypadá, že v porovnání s USA jsou Češi - a Evropané vůbec - zákazníci druhé kategorie,“ tvrdí Neuman s odkazem na aktuální vývoj kauzy Dieselgate za mořem.

\

Už na podzim tam federální soud schválil dohodu, podle níž dostanou majitelé postižených vozů od Volkswagenu odškodnění. A koncern také jejich automobily vykoupí. Majitelé by měli obdržet až 10 tisíc dolarů, tedy zhruba 260 tisíc korun.

\

Jen na vykoupení dvoulitrových motorů a zaplacení různých pokut státu Volkswagen vynaloží 14,7 miliardy dolarů.

\

Podobné odškodnění, jaké dostali řidiči v Americe, by si advokát František Honsa z kanceláře BBH představoval i pro Čechy. „Teď by nebylo úplně seriózní říkat částky. Ale pro orientaci je dobré podívat se právě do Spojených států," vysvětluje Honsa.

\

Škoda: Není důvod odškodňovat

\

Nejvíc modelů mezi vozy s nelegálním softwarem má v Česku domácí automobilka Škoda Auto, dceřiná firma společnosti Volkswagen.

\

Míní však, že k odškodňování není důvod.

\

Zákazníkům se podle ní žádná újma nestala. Zhruba třetina lidí (majitelů aut s dvoulitrovými motory) už zamířila do servisu, kde jim počítačový program odstranili. Majitelé těch ostatních o objemu 1,6 zatím na svolávací akci čekají.

\

Řidiče to nestojí ani čas, ani se po zásahu nezmění spotřeba nebo výkon motoru. Software se totiž zapínal pouze v laboratorních podmínkách při testovacím měření emisí.

\

„Většina majitelů spojuje účast na servisní akci, po dohodě se servisním partnerem, s plánovanou pravidelnou inspekcí nebo jiným servisním úkonem, jako je například přezutí sezónních pneumatik, výměna oleje a podobně. K dnešnímu dni nám nejsou známy žádné aktivity ze strany českých zákazníků vůči soudům, které by směřovaly k uplatnění nároků na odškodnění. Dotčené vozy lze bez omezení před i po provedení technických opatření používat, proto dle našeho názoru není k takovým krokům žádný důvod," říká Vítězslav Pelc, mluvčí Škodovky.

\

A stejně odpovídá i Volkswagen. V Americe jsou podle koncernu jiné přísnější emisní normy. Takže požadavky kladené na technologie dieselových motorů tam jsou celkově náročnější. Což se projevuje i tím, že technická řešení pro auta z Dieselgate jsou nákladnější.

\

„Jsme nadále toho názoru, že pro úhrady odškodnění a pro žaloby zákazníků, které s tím souvisejí, neexistuje v jiných částech světa právní základ. Všechna vozidla, kterých se tato záležitost týká, jsou po technické stránce bezpečná a provozuschopná. Mohou být bez omezení používána v silničním provozu a také být nadále prodávána. Disponují náležitými schváleními," prohlásil Jan Klíma, mluvčí Porsche Česká republika, které zastupuje v tuzemsku značku Volkswagen.

\

 Kupte si zpátky yetiho, nařídil soud

\

Společnost Safe Diesel je naopak přesvědčena, že má v rukou dost argumentů pro odškodnění. Například i eurokomisařka pro spravedlnost a spotřebitele Věra Jourová v minulosti uvedla, že Volkswagen porušil spotřebitelské zákony. A že využije „všech prostředků", aby Evropanům zajistila odškodnění.

\

Naději vidí Safe Diesel také v lednovém rozsudku soudu v německém Hildesheimu. Ten Volkswagenu - zatím nepravomocně - nařídil vykoupit v konkrétním případě jednoho majitele jeho vůz Škoda Yeti. S tím, že šlo ze strany Volkswagenu o jasné obcházení pravidel.

\

Na druhou stranu je však pravda, že jiné soudy v Německu takové odškodnění už dříve nepřiznaly.

\

Celý článek najdete zde www.seznam.cz

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.