Němci potvrdili, že Euro normy jsou blud. Diesely s Euro 3 jsou čistší než ty s Euro 5

decorative line

12. červen 2017

To, o čem se roky potichu hovoří, je teď nezvratný fakt. Průměrné emise starších dieselů jsou nejenže stejné, ale dokonce nižší než u novějších.####

\

Bude to znít neuvěřitelně, ale skutečné emise oxidů dusíku u dieselových vozů jsou tím horší, čím novější normu Euro daný motor splňuje. Tedy, do jisté míry - platí to pro normy Euro 4 a 5 resp. Euro 3 a Euro 5. Odhalila to německá Federální agentura pro životní prostředí (UBA) při testech skutečných emisí škodlivin v běžném provozu, tedy mimo laboratorní podmínky, ve kterých se všechna homologovaná auta projevují přesně tak, jak mají.

\

Skutečné průměrné emise NOx dieselových osobních aut v Německu jsou 767 mg/km. Srovnáme-li to s normami, které dovolují 500 mg v případě Euro 3, 250 mg v případě Euro 4, 180 mg v případě Euro 5 a 80 mg v případě Euro 6, jsou možná východiska dvě. Buď, že většina aut v Německu plní jen normy Euro 1 nebo 2 platné od roku 1993 resp. 1996, kde limit NOx pro dieselová auta nebyl stanoven. A nebo, že auta, která na papíře plní normu Euro 3 nebo novější, to ve skutečném světě prostě nedokážou. Že „B” je správně, jistě nemusíme dodávat.

\

UBA použila měření u nás už dříve probíraný cyklus CADC (Common Artemis Driving Cycle), který byl prý stvořen na základě sledování reálných jízdních profilů během statisíců kilometrů u desítek běžných aut (zajímavé, že to jde, ale že se pořád bere za směrodatný NEDC) a prý jej používají pro získání představy o reálné spotřebě aut i výrobci. To je teď celkem nepodstatné, na každý pád má tento cyklus mnohem blíže k jakékoli normální jízdě než NEDC (jede se při něm až 150 km/h), skládá se ze tří složek a vypadá nějak takto.

\

Co je bizarní, podle měření UBA navíc jsou auta plnící normu Euro 3 ve skutečném světě čistší než ta plnící normy Euro 4 a 5, a ani auta s normou Euro 6 by se reálně nevešla do limitu NOx v normě Euro 3. Mezní hodnoty vidíme výše, skutečně emitované množství NOx je ovšem zásadně jiné: u aut papírově plnících Euro 3 to je ve skutečnosti průměrně 803 mg/km (o 60,6 % více, než připouští norma), v případě Euro 4 reálně 674 mg/km (o 169,6 % více), v případě Euro 5 dokonce 906 mg/km (o 403,3 % více) a v případě Euro 6 přesně 507 mg/km (o 533,8 % více).

\

Rozdíly jsou tedy skutečně ohromné a čím novější auto, tím více se v procentech odchyluje od normy. Dalo by se pochopit pár jednotek či i desítek procent, ale nikoliv čtyř- nebo pětinásobné překračování maximální povolené hodnoty. Důvodem pro takový rozkol nicméně nemusí nutně být fakt, že všechny diesely podvádí, podobně jako to dělal Volkswagen.

\

Jednou z vlastností cyklu měření spotřeby a emisí NEDC je to, že může být prováděn s teplotou vnějšího vzduchu mezi 20 a 30 °C. Automobilky rychle přišly na to, že čím vyšší je teplota okolního vzduchu při testu, tím rychleji se motor zahřeje na provozní teplotu a tím rychleji má nejnižší možnou spotřebu. Proto začaly tento prostor využívat naplno a v laboratoři vždycky nechaly přitopit na 30 °C. S takto vysokou teplotou jsou mimo jiné také nízké emise oxidů dusíku.

\

Jenže ve střední Evropě je přes 30 °C jen pár dní v roce, po zbytek roku je chladněji a často i mnohem chladněji. Pro emise NOx platí, že čím nižší je vnější teplota, tím více oxidů dusíku vůz emituje. Platí to jak pro studený motor, tak i pro motor zahřátý na provozní teplotu, jak zjistila UBA. Zčásti i proto jsou průměrná čísla takhle vysoká - stačí prostě měřit v laboratoři, ve které klimatizace vyrobí teplotu 17 °C, a citelný rozdíl je na světě.

\

Příčinu tohoto stavu musíme hledat zejména v touze zákazníků po čím dál silnějších a bezpečnějších autech a po snaze výrobců tohle všechno skloubit se splněním čím dál přísnějších emisních limitů. Výsledkem je, že místo v reálu obtížně splnitelných podmínek začali před testy emisí hrát stále větší divadlo - nastavená přísná pravidla jsou papírově splněna a evropský zákazník je zvyklý na to, že auto ve skutečnosti nejezdí se spotřebou, kterou si přečte v katalogu. Všichni jsou spokojeni - na první pohled.

\

Ten druhý, totiž že moderní, naoko čisté diesely nejsou zas tak čisté, vychází najevo až nyní, po několika letech. Že jsou moderní emisní čísla dieselů bludem a emise NOx se za poslední dekády změnily jen pramálo, jsme psali pár týdnů po vypuknutí Dieselgate v roce 2015. Data zjištěná UBA nám to jen potvrzují či dokonce posouvají ještě dále - skutečné emise naftových motorů se s novými normami Euro i zvyšovaly. Konkrétní naměřená čísla pro aktuální vozy splňující normy Euro 5 a nebo 6 naleznete v tabulkách níže. A uvidíte tu třeba Octavii 1,6 TDI GreenLine, údajně ekologický model, který se má podle normy vejít do 180 mg NOx na kilometr. Reálně mu naměřili 913 mg...

\

Přesto není vše jen černé. Systém selektivní katalytické redukce, zkráceně SCR, který přidává do výfukového systému další „katalyzátor” a vstřikováním roztoku močoviny, skutečně dokáže emise oxidů dusíku výrazně snižovat. Dnes je jím vybaveno každé větší auto s naftovým motorem a do budoucna lze očekávat v prodeji jen taková. Že to není řešení nejlevnější a už vůbec „bezúdržbové”, jistě netřeba dodávat, ostatně mluvili jsme o něm v nedávném současných dieselů a benzinů.

\

Zdroj článku:www.autoforum.cz

\

Pro více informací:www.umweltbundesamt.de

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.