Diesely nastoupily cestu atmosfér. Už teď míří ke dnu, do 8 let mají být skoro mrtvé

decorative line

13. únor 2017

Ve Velké Británii jen v lednu klesl podíl dieselů o 4,3 %, celosvětově mají jen 13,5% podíl na trhu. Už během dalších 8 let má ale klesnou skoro k nule.####

\

Stejně jako byl malý krůček Neila Armstronga velkým skokem pro lidstvo, tak enormní bude dopad kauzy Dieselgate na celý automobilový průmysl. Nejde ani tak o to, že by se lidé kvůli dieselovému skandálu Volkswagenu začínali od „naftožroutů“ přímo odvracet - podle všeho je jim z hlediska důvěry ve VW a jeho TDI prakticky ukradený - nepřímé důsledky této aféry jsou ale přesně takové.

\

Kauza jednak vrhla na naftové motory obecně špatné světlo a ani Volkswagen, donedávna jeden z jejich největších proponentů, s nimi do budoucna až tak nepočítá. V nabídce TDI kosí jak smyslů zbavený, a to nejen kvůli image. Právě Dieselgate přinesla větší pozornost regulátorů, a tak do budoucna nebude možné prodávat diesely, které jsou na papíře čisté, reálně ale nikoli. Udělat diesel, který má opravdu nízké emise, sice lze, ale je to zkrátka drahé a zejména pro menší modely ekonomicky neschůdné.

\

Nepřízeň úřadů se ale projevuje i jinak, např. uvažují o zákazu jejich vjezdu do center měst nebo vyšší zdaněním. Druhé zmiňované úvahy jsou aktuální mj. ve Velké Británii, kde se na odbytu naftových aut projevují už nyní. V lednu bylo v ostrovním království prodáno 174 564 nových aut, tedy o 2,9 procenta více než loni a nejvíce od roku 2005. Nicméně z tohoto množství pouze 78 778 vozů, tedy méně než polovina, užívá ke svému pohonu dieselový motor. Meziročně jde o 4,3% pokles, loni totiž ve stejném období registrace „naftožroutů“ vyšplhaly na 82 314 kusů.

\

Prodeje benzinových aut však vzrostly o 8,9 procenta, v případě alternativního ústrojí (vodíkové, elektrické a hybridní vozy) tu máme dokonce 19,9procentní růst z 6 072 na 7 279 exemplářů. Toto množství ale představuje 4,3% podíl na trhu a je zjevné, že většina ex-zákazníků dieselů na jejich úkor upřednostnila tradičnější benziny.

\

Do budoucna to ale mají být právě hybridy, které diesely v některých autech nahradí, však s něčím takovým počítá i Volkswagen. Podle výhledu banky UBS tak mají diesely do roku 2025 takřka úplně zmizet z prodejních statistik a zejména v globálním měřítku představoval naprosto okrajový způsob pohonu aut.

\

Globálně totiž i aktuálně dosahuje podíl dieselů na prodejích aut jen 13,5 procenta, dieselové motory totiž hrají klíčovou roli pouze na třech trzích, a sice v Indii (43 %), Jižní Koreji (45 %) a Evropě (50 %). Právě na starém kontinentu pád bude nejstrmější a má se postarat o pokles celosvětového podílu dieselů na prodejích nových aut na pouhá 4 %.

\

Podobné vyhlídky potvrzují nejen kroky VW, ale třeba i BMW. Jeho šéf Harald Krüger řekl: „Se stále dalším pokrokem a s ním související navyšující se kapacitou baterií a snižujícími se cenami bude elektromobilita hrát stále ráznější roli“. Jakkoliv tedy dle Krügera diesely ještě nějakou chvíli budou mít nemalý podíl na celkové skladbě aut, jejich podíl bude postupně klesat, až zcela vymizí.

\

Že k obratu nezaveleli zákazníci, ale spíše regulace, je nasnadě, ale tak to zkrátka v dnešní době chodí. „Mimo zákon” se zejména v Evropě ocitly nejprve zejména objemnější atmosféricky plněné motory, diesely je budou následovat. Že se 8 let zdá být příliš krátkou dobou? Tak si vzpomeňte, jak to vypadalo s atmosféricky plněnými motory v roe 2009 a jak to vypadá dnes. Třeba ono BMW jich ještě tehdy nabízelo spoustu. Dnes... ani jeden.

\

Celý článek najdete zde www.autoforum.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.