Autosalon vrátil peníze za vůz z aféry Dieselgate. Stačilo pohrozit soudem, říká řidič

decorative line

28. únor 2017

Server seznam.cz informuje o tom, že Petr Pospíšil se několik měsíců snažil přesvědčit celé týmy mechaniků, že jeho auto má poruchu. Uspěl až s hrozbou soudem kvůli aféře Dieselgate.####

\

Znalec v oboru aut a automobilový závodník Petr Pospíšil se několik měsíců snažil přesvědčit celé týmy mechaniků, že z jeho octavie záhadně mizí chladicí kapalina. Vůz byl ještě ve čtyřleté záruce a majitel ho chtěl reklamovat.

\

Nakonec uspěl. Ale říká, že zhruba 580 tisíc korun dostal zpátky, až když začal prodejci hrozit soudem kvůli aféře Dieselgate. Do 15 minut byla prý pak dohoda na stole.

\

I jeho vůz je totiž jedním z 11 milionů, do nichž koncern Volkswagen tajně nahrával software, který uměl rozpoznat testování emisí. Díky němu pak motory vykazovaly nižší hodnoty - a mohly být uvedeny do provozu.

\

Z Petra Pospíšila by to udělalo prvního Čecha, který kvůli odkazu na aféru koncernu VW dosáhl nějaké formy odškodnění.

\

V Česku je automobilů se softwarem měnícím hodnoty emisí skoro 150 tisíc. Hlavně se jedná o škodovky.

\

Petr Pospíšil dostal zpět své peníze - a to dokonce všechny. Přestože auto bylo čtyři roky staré, prodejce mu z kupní ceny strhl jen několik tisíc za poškozený vnitřek kufru od nakládaní lyží.

\

„I proto jsem přesvědčený, že jsem uspěl z toho důvodu, že se báli případného sporu a rozmazávání aféry Dieselgate," říká Pospíšil.

\

Zástupci Auto Jarov uznávají, že při finálních jednáních jejich zákazník použil argument s Dieselgate. Ačkoli se spor táhl zhruba půl roku a zdálo se, že bude muset rozhodnout soud, nakonec prý hlavní bylo, že motor octavie byl skutečně vadný.

\

„S naším právním zástupcem jsme dospěli k závěru, že má právo na odstoupení od smlouvy," potvrdil Martin Kulhánek, šéf prodeje Auto Jarov.

\

Seznam před několika týdny přinesl zprávu, že první stovky Čechů zažalují Volkswagen a Škodu Auto kvůli Dieselgate o odškodnění. Jejich auta jsou - v porovnání s tím Pospíšilovým - vlastně v pořádku.

\

Ale majitelé chtějí u soudu argumentovat, že jejich hodnota poklesla. Protože každý si podle nich raději koupí bezchybný ojetý vůz než ten, v němž byl (anebo pořád ještě je) podvodný software. A také se odkazují na příklad z USA, kde Volkswagen lidem vyplatí odškodnění pět tisíc dolarů a nadto jejich auta vykoupí.

\

Zdroj článku www.seznam.cz

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.