Autosalon vrátil peníze za vůz z aféry Dieselgate. Stačilo pohrozit soudem, říká řidič

decorative line

28. únor 2017

Server seznam.cz informuje o tom, že Petr Pospíšil se několik měsíců snažil přesvědčit celé týmy mechaniků, že jeho auto má poruchu. Uspěl až s hrozbou soudem kvůli aféře Dieselgate.####

\

Znalec v oboru aut a automobilový závodník Petr Pospíšil se několik měsíců snažil přesvědčit celé týmy mechaniků, že z jeho octavie záhadně mizí chladicí kapalina. Vůz byl ještě ve čtyřleté záruce a majitel ho chtěl reklamovat.

\

Nakonec uspěl. Ale říká, že zhruba 580 tisíc korun dostal zpátky, až když začal prodejci hrozit soudem kvůli aféře Dieselgate. Do 15 minut byla prý pak dohoda na stole.

\

I jeho vůz je totiž jedním z 11 milionů, do nichž koncern Volkswagen tajně nahrával software, který uměl rozpoznat testování emisí. Díky němu pak motory vykazovaly nižší hodnoty - a mohly být uvedeny do provozu.

\

Z Petra Pospíšila by to udělalo prvního Čecha, který kvůli odkazu na aféru koncernu VW dosáhl nějaké formy odškodnění.

\

V Česku je automobilů se softwarem měnícím hodnoty emisí skoro 150 tisíc. Hlavně se jedná o škodovky.

\

Petr Pospíšil dostal zpět své peníze - a to dokonce všechny. Přestože auto bylo čtyři roky staré, prodejce mu z kupní ceny strhl jen několik tisíc za poškozený vnitřek kufru od nakládaní lyží.

\

„I proto jsem přesvědčený, že jsem uspěl z toho důvodu, že se báli případného sporu a rozmazávání aféry Dieselgate," říká Pospíšil.

\

Zástupci Auto Jarov uznávají, že při finálních jednáních jejich zákazník použil argument s Dieselgate. Ačkoli se spor táhl zhruba půl roku a zdálo se, že bude muset rozhodnout soud, nakonec prý hlavní bylo, že motor octavie byl skutečně vadný.

\

„S naším právním zástupcem jsme dospěli k závěru, že má právo na odstoupení od smlouvy," potvrdil Martin Kulhánek, šéf prodeje Auto Jarov.

\

Seznam před několika týdny přinesl zprávu, že první stovky Čechů zažalují Volkswagen a Škodu Auto kvůli Dieselgate o odškodnění. Jejich auta jsou - v porovnání s tím Pospíšilovým - vlastně v pořádku.

\

Ale majitelé chtějí u soudu argumentovat, že jejich hodnota poklesla. Protože každý si podle nich raději koupí bezchybný ojetý vůz než ten, v němž byl (anebo pořád ještě je) podvodný software. A také se odkazují na příklad z USA, kde Volkswagen lidem vyplatí odškodnění pět tisíc dolarů a nadto jejich auta vykoupí.

\

Zdroj článku www.seznam.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.