Američané mohou stíhat i exšéfa VW Winterkorna. Vedení skartovalo dokumenty

decorative line

13. leden 2017

Americké úřady by mohly stíhat i bývalého šéfa německého automobilového koncernu Volkswagen Martina Winterkorna. Vyplývá to z informací zveřejněných ekonomickým deníkem Handelsblatt a serverem Bloomberg. Vedení Volkswagenu v reakci na odhalení emisních podvodů v srpnu 2015 nařídilo likvidaci usvědčujících dokumentů a emailové komunikace.####

\

Když americké úřady v roce 2015 začaly vyšetřovat podezření na dlouholeté organizované podvody Volkswagenu při měření emisí, manažeři Volkswagenu svým zaměstnancům sepsali scénář, jak odpovídat, aby se praktiky koncernu utajily, informoval Bloomberg.

\

Přesto se 19. srpna 2015 jeden ze zaměstnanců tohoto scénáře nedržel a úřadům přiznal, že dieselové motory byly naprogramovány tak, aby se při emisních kontrolách chovaly jinak, než za běžného provozu. To jim umožnovalo vykazovat nižší úroveň emisí než ve skutečnosti.

\

Podle Bloombergu německou centrálu zachvátila panika a manažeři v reakci na odhalení nařídili skartaci některých firemních dokumentů a likvidaci pevných disků, které obsahovaly usvědčující emailovou komunikaci.

\

Pokuta 111 miliard a obvinění pracovníci
Volkswagen se ve středu s ministerstvem domluvil na urovnání sporu. V rámci dohody musí Volkswagen přiznat vinu ohledně porušení některých ustanovení amerického práva. Za urovnání pak zaplatí 4,3 miliardy dolarů (zhruba 111 miliard korun). 

\

Američtí federální žalobci ve středu vznesli obvinění proti šesti zaměstnancům automobilky Volkswagen, včetně vedoucích pracovníků, kteří se měli na skandálu podílet. Mezi obviněnými je i nejmenovaný šéf obchodní značky a vedoucí oddělení vývoje motorů. 

\

Navíc americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) už v pondělí zatkl jednoho z manažerů Volkswagenu Olivera Schmidta a obvinil ho ze spiknutí proti USA. Následně byl manažer obžalován u soudu v Detroitu.

\

Ministryně: Půjdeme po všech zodpovědných
Jestli si ostatní manažeři Volkswagenu včetně bývalého šéfa koncernu Martina Winterkorna budou moci vydechnout úlevou, zatím zůstává otevřené, zdůraznil Handelsblatt.

\

„Nejsou to žádné nadnárodní společnosti bez tváře, které páchají zločiny, ale lidé z masa a kostí,“ uvedla podle Handelsblattu zastupující generální federální žalobkyně Sally Yatesová.

\

Ministryně spravedlnosti Loreta Lynchová se nechala slyšet, že Američané budou i nadále vyšetřovat a stíhat všechny osoby zodpovědné za „škodlivé spiknutí“.

\

Zástupce šéfa FBI Andrew McCabe uvedl, že sice není možné zavřít jakoukoliv firmu do vězení, ale jednotlivé pracovníky je možné hnát k odpovědnosti.

\

„Koncerny můžeme přinutit k zaplacení tučných pokut,“ dodal. Pokuta 4,3 miliardy, kterou si Volkswagen vyjednal, je zatím nejvyšší z těch, které americké úřady udělily automobilovým koncernům.

\

Celý článek zde www.novinky.cz

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.