Výměna oleje nebo kompletní servis vozu. Škoda hledá lákadla pro zákazníky se šidicím motorem

decorative line

16. únor 2016

Automobilka Škoda do poslední možné chvíle váhá, jak to udělat, aby opravila co nejvíce aut s motory umožňujícími podvody při emisních zkouškách.
Klíčovou otázkou je, jak přilákat do servisu zákazníky.
Mezi lákadly pro klienty může být i kompletní servis vozu gratis. ####

\

Každopádně to společnost bude stát stovky milionů korun.

\

Škoda slíbila, že servisní akci v této souvislosti zahájí ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku. Jenže ani v polovině února zatím není schopna odpovědět svým zákazníkům, kdy je začne k dealerům zvát.

\

"Ani my nemáme žádné informace. Dokonce i na oficiální dealerské konferenci na konci ledna představitelé tuzemské prodejní organizace o této problematice jen mlžili," uvedl generální ředitel jednoho významného dealerství. Nechtěl ale být v této souvislosti jmenován, protože k tomu není oprávněn. Obvykle se takové pozvánky posílají v řádu týdnů až několika měsíců předem.

\

"Předpokládáme, že servisní akce pro vozy značky Škoda začne ještě v tomto čtvrtletí," uvedl v pondělí mluvčí tuzemské prodejní organizace Vítězslav Pelc. Podle něho budou jako první na řadě automobily s motory 2,0 TDI. Následně by se v servisech měla upravovat vozidla poháněná agregáty 1,2 a 1,6 TDI. Celkem by se akce měla v České republice týkat 106 tisíc škodovek, v celém světě pak 1,2 milionu kusů.

\

Klíčovou otázkou je, jak přilákat do servisu zákazníky.

\

Zákonnou povinnost navštívit dealera a následně si nechat motor upravit nemají. "Zatím naši mechanici slyší od zákazníků spíše to, že výzvu hodlají ignorovat, protože jsou s motory v současném stavu spokojeni," tvrdí šéf dealerství.

\

Přitom ministerstvo dopravy, jak uvedl pro HN ministr Ťok, po Škodovce chce, aby zajistila opravu drtivé většiny dotčených vozů.

\

"Budeme na ni tlačit, aby dodržela hranici 80 procent vozů," sdělil krátce před loňskými vánočními svátky. Motivací pro majitele může být například bezplatná výměna oleje, případně i kompletní servisní prohlídka zdarma.

\

Podle dobře informovaného zdroje by jen samotná výměna oleje u více než 80 tisíc aut stála společnost kolem 200 milionů korun, kompletní servisní prohlídka pak ještě přibližně třikrát tolik.

\

Co Škoda nakonec zvolí, zatím rozhodnuto nebylo. "Aktuálně diskutujeme různé scénáře zákaznicky vstřícného konceptu, s cílem zajistit pro majitele vozů maximální komfort a bezproblémový průběh servisní akce. Jakmile budeme mít k dispozici finální rozhodnutí, budeme informovat nejen veřejnost, ale i všechny zainteresované strany," sdělil Pelc.

\

Dalším faktorem, který Škodě zatím brání zahájit servisní akci, je chybějící souhlas britského homologačního úřadu, který je autoritou pro uvádění nových typů škodovek na evropský trh, s připravenými nápravnými opatřeními.

\

Na přímou otázku, zda již Škoda má od této homologační autority schválení navržených úprav, přišla vyhýbavá odpověď.

\

"Škoda Auto je v úzkém kontaktu s příslušným homologačním úřadem. V tuto chvíli ale nemůžeme poskytnout více informací," sdělil Pelc.

\

Zprávu o tom, že by britský úřad VCA již rozhodl, zatím nemá podle mluvčího Tomáše Neřolda ani ministerstvo dopravy.

\

Autor: Radek Pecák

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.