Brusel chce zpřísnit testování emisí aut. Zaplatí to automobilky i řidiči

decorative line

2. únor 2016

Evropa chystá výrazné změny při měření emisí aut a jejich schvalování. Nechce už, aby automobilky podváděly, jako to dělal koncern Volkswagen. Zároveň více přiblíží měření reálnému provozu.

\

"Musíme teď jednat rychle a obnovit důvěru spotřebitelů," popisuje Elżbieta Bieńkowská, eurokomisařka pro vnitřní trh a průmysl.

\

####

\

Novinky ve schvalování by se podle informací HN mohly objevit již začátkem příštího roku. Největší změnu přinese zpřísnění testovacího režimu. Nově se bude testovat při vyšších rychlostech a s větší dynamikou. Evropská komise chce od září 2017 zavést i test v reálném provozu. Obojí má přiblížit výsledky testů podmínkám, které zažívají řidiči.

\

"Na měření v reálném provozu se připravujeme již nyní. Zatím probíhá diskuse o takzvaných zhoršovacích faktorech," popsal David Haidinger, mluvčí Škody Auto. Zhoršovací faktor znamená, o kolik bude moct mít vozidlo více emisí například oxidů dusíku na silnici než v laboratoři. Podle informací HN z Evropské komise je ale už rozhodnuto. Nakonec se podařilo najít kompromis mezi tím, co požadovali úředníci, a tím, co nabízely automobilky. Vozy budou mít na silnicích o 110 procent více emisí než v laboratoři, a to až do roku 2020. Pak se přijatelná odchylka sníží na 50 procent, což bude prezentováno jako "možná chyba měření".

\

"Vozy ale budou mít vyšší spotřebu," popisuje nutný výsledek změn testů Libor Fleischhans, expert na měření emisí. Podle něj to však životnímu prostředí prospěje.

\

Zatímco nyní jsou auta pro evropský trh stavěná tak, aby plnila emise v laboratorních podmínkách, a na silnici místo čistého vzduchu dávají přednost nízké spotřebě a vyšší životnosti motoru, nově to tak nepůjde. Podle Fleischhanse se budou muset automobilky přizpůsobit tomu, že vůz bude měřen i pod zátěží a za různých podmínek. "Pokud výrobci upraví nastavení motoru, budou mít na silnici tak o polovinu vyšší emise, než mají v laboratoři, ale ne pětkrát až dvacetkrát jako nyní," očekává.

\

Zadarmo to nebude. Škodlivé emise oxidu dusíku lze snížit za cenu o něco vyšší spotřeby (odhaduje se, že půjde o rozdíl půl litru na sto kilometrů) a vyššího špinění motoru. Majitelé vozů tak budou muset častěji do servisů kvůli zkráceným servisním intervalům. Na automobilky to zase vytvoří vyšší tlak urychlit nástup elektromobilů a hybridních technologií.

\

Výzva je to i pro Evropskou unii. Ta si stanovila za cíl snižování emisí oxidu uhličitého, toho ale budou vozy muset produkovat více, aby nevytvářely tolik škodlivějších oxidů dusíku. Komise zatím svůj plán nepřehodnocuje a tvrdí, že nové, přísnější měření není důvodem pro to, tlak na automobilky zmírnit. Nové měření je problém i v řadě zemí, kde se od emisí oxidu uhličitého odvíjejí daně z nákupu či užívání vozidel. Řada řidičů by tak nově musela začít platit vyšší daně, protože jejich nový vůz bude testován v náročnějším měření.

\

Evropská komise také bude více kontrolovat, zda při získávání homologace nedošlo k chybám či podvodům. Dosud si emise hlídaly automobilky samy a úřady pouze kontrolovaly, zda používají správné měřicí metody.

\

Bieńkowská chce zabránit tomu, aby se stalo − stejně jako v případě Volkswagenu −, že se na podvodný software přijde až po ukončení výroby dotčených vozů, kterých se mezitím prodalo přes 10 milionů.

\

 

\

EMISE AUT
50 %

\

O tolik více škodlivých látek na silnici než v laboratoři budou moct auta produkovat po roce 2020.

\

Měřicí cyklus

\

Emise škodlivých látek se měří v laboratoři, kde se na autě simuluje jasně stanovená jízda. Vůz přesně podle šablony zrychluje a zpomaluje a udržuje stanovenou rychlost. Vše počítá jen s minimální zátěží, malou dynamikou jízdy a nízkými rychlostmi. Výsledek měření se tak výrazně liší od reality v provozu.

\

Aféra Dieselgate

\

Loni v září zveřejnila americká Agentura pro životní prostředí zjištění, že koncern Volkswagen (pod který spadá i Škoda Auto) při měření emisí podváděl. Jeho vozidla poznala, že jsou testována, a uzpůsobila svou řídicí jednotku snaze o co nejnižší emise. Firmě kvůli tomu hrozí vedle ztráty reputace i miliardové pokuty a škody.

\

Emisní cíle

\

Evropa si dala řadu cílů ve snaze snížit produkci skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, či snížit závislost na dovozech ropy. Tyto cíle ale byly měřeny pouze výše zmíněným měřicím cyklem, který se od reality výrazně lišil. Pokud nyní Evropa testy vozidel zpřísní, zvýší se i množství vypouštěných škodlivých látek.

\

 

\

Autor: Roman Šitner

\

Zdroj

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.