Američané mohou stíhat i exšéfa VW Winterkorna. Vedení skartovalo dokumenty

decorative line

13. leden 2017

Americké úřady by mohly stíhat i bývalého šéfa německého automobilového koncernu Volkswagen Martina Winterkorna. Vyplývá to z informací zveřejněných ekonomickým deníkem Handelsblatt a serverem Bloomberg. Vedení Volkswagenu v reakci na odhalení emisních podvodů v srpnu 2015 nařídilo likvidaci usvědčujících dokumentů a emailové komunikace.####

\

Když americké úřady v roce 2015 začaly vyšetřovat podezření na dlouholeté organizované podvody Volkswagenu při měření emisí, manažeři Volkswagenu svým zaměstnancům sepsali scénář, jak odpovídat, aby se praktiky koncernu utajily, informoval Bloomberg.

\

Přesto se 19. srpna 2015 jeden ze zaměstnanců tohoto scénáře nedržel a úřadům přiznal, že dieselové motory byly naprogramovány tak, aby se při emisních kontrolách chovaly jinak, než za běžného provozu. To jim umožnovalo vykazovat nižší úroveň emisí než ve skutečnosti.

\

Podle Bloombergu německou centrálu zachvátila panika a manažeři v reakci na odhalení nařídili skartaci některých firemních dokumentů a likvidaci pevných disků, které obsahovaly usvědčující emailovou komunikaci.

\

Pokuta 111 miliard a obvinění pracovníci
Volkswagen se ve středu s ministerstvem domluvil na urovnání sporu. V rámci dohody musí Volkswagen přiznat vinu ohledně porušení některých ustanovení amerického práva. Za urovnání pak zaplatí 4,3 miliardy dolarů (zhruba 111 miliard korun). 

\

Američtí federální žalobci ve středu vznesli obvinění proti šesti zaměstnancům automobilky Volkswagen, včetně vedoucích pracovníků, kteří se měli na skandálu podílet. Mezi obviněnými je i nejmenovaný šéf obchodní značky a vedoucí oddělení vývoje motorů. 

\

Navíc americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) už v pondělí zatkl jednoho z manažerů Volkswagenu Olivera Schmidta a obvinil ho ze spiknutí proti USA. Následně byl manažer obžalován u soudu v Detroitu.

\

Ministryně: Půjdeme po všech zodpovědných
Jestli si ostatní manažeři Volkswagenu včetně bývalého šéfa koncernu Martina Winterkorna budou moci vydechnout úlevou, zatím zůstává otevřené, zdůraznil Handelsblatt.

\

„Nejsou to žádné nadnárodní společnosti bez tváře, které páchají zločiny, ale lidé z masa a kostí,“ uvedla podle Handelsblattu zastupující generální federální žalobkyně Sally Yatesová.

\

Ministryně spravedlnosti Loreta Lynchová se nechala slyšet, že Američané budou i nadále vyšetřovat a stíhat všechny osoby zodpovědné za „škodlivé spiknutí“.

\

Zástupce šéfa FBI Andrew McCabe uvedl, že sice není možné zavřít jakoukoliv firmu do vězení, ale jednotlivé pracovníky je možné hnát k odpovědnosti.

\

„Koncerny můžeme přinutit k zaplacení tučných pokut,“ dodal. Pokuta 4,3 miliardy, kterou si Volkswagen vyjednal, je zatím nejvyšší z těch, které americké úřady udělily automobilovým koncernům.

\

Celý článek zde www.novinky.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.